Thí nghiệm sự thăng hoa của iot

Sự thăng hoa của iot là gì

 Iot ở nhiệt độ 100°C thăng hoa từ chất rắn sang khí màu tím độc

Thí nghiệm sự thăng hoa của iot

 

 Hiện tượng thăng hoa của iot : Sự thăng hoa của Iot là: Khi đun nóng Iot rắn biến thành thành hơi mà không thông qua trạng thái lỏng

 Thí nghiệm này phản ứng chứng tỏ sự hiện diện của iốt trong khí quyển.

 Xem thêm: iot

 Iot thăng hoa ở nhiệt độ nào ?

 100 độ C