Nêu một số nguyên nhân khiến dầu bôi trơn bị nóng lên khi động cơ làm việc

 Câu hỏi:

 Nêu một số nguyên nhân khiến dầu bôi trơn bị nóng lên khi động cơ làm việc

 Đáp án

 Nguyên nhân dầu bôi trơn nóng là do:

 – Do các chi tiết của đông cơ ma sát với nhau sinh ra nhiệt.

 – Do các chi tiết gần buồng đốt của động cơ dầu bôi trơn thu nhiệt từ buồng đốt tỏa ra.

  

  

  

  

  

  

 Tag: máy móc mỡ tinh