Lời bài hát vườn cây nhà bé

 Trong vườn nhà bé thật nhiều cây xanh

 Này na, này mít tỏa hương thơm lành

 Cây dừa xõa tóc soi bóng bờ ao

 Đàn con trên cao nô đùa vui vẻ

 Ơ kìa cây khế hoa tím rụng đầy

 Đàn con thơ ngây lúc la lúc lắc

 Trong vườn nhà bé thật nhiều cây xanh

 Này cam này quít tỏa hương thơm lành

 Đây là cây gấc quả chín đỏ tươi

 Để bà thổi xôi những chiều thứ bảy

 Đây vườn của bé cây nào cũng ngoan

 Nở hoa kết trái hương thơm nồng nàn

 (Đây vườn của bé cây nào cũng ngoan

 Vườn cây giống Bé lớn lên từng ngày)

 Tag: Lời bài hát vườn cây nhà bé