Lời bài hát “Nụ Hồng Mong Manh”

 … Anh đem trao cho em nụ hồng

 Nụ hồng mong manh

 Như sương mai trong gió

 Em nâng niu đem hoa về giữ trong hồn

 Mong sao hoa không phai sắc hương

 … Nhưng sao hoa kia mau phai tàn

 Rụng tả tơi trên đôi tay em băng giá

 Em nghe như trong tim rạn vỡ

 Nỗi đau làm nhạt nhòa

 Một trời sương khói

 … Anh như chim bay quên đường về

 Âm thầm mình em nơi đây

 Với những bâng khuâng

 Cánh chim ơi còn mịt mù tận trời nào

 Vui chi nơi xa xôi ấy

 Anh quên em như quên cánh hoa

 … Nhưng sao nay anh quay trở về

 Ta còn gì đâu hoa xưa đã héo trong tim

 Mối duyên xưa dù giờ chỉ là mộng thôi

 Em nay như trăng đã uá

 Thôi anh ơi duyên ta đành lỡ

 Ha ha

 … Anh đem trao cho em nụ hồng

 Nụ hồng mong manh

 Như sương mai trong gió

 Em nâng niu đem hoa về giữ trong hồn

 Mong sao hoa không phai sắc hương

 … Nhưng bông hoa kia mau phai tàn

 Rụng tả tơi trên đôi tay em băng giá

 Em nghe như trong tim rạn vỡ

 Nỗi đau làm nhạt nhòa

 Một trời sương khói

 … Anh như chim bay quên đường về

 Âm thầm mình em nơi đây

 Với những bâng khuâng

 Cánh chim ơi còn mịt mù tận trời nào

 Vui chi nơi xa xôi ấy

 Anh quên em như quên cánh hoa

 … Nhưng sao nay anh quay trở về

 Ta còn gì đâu hoa xưa đã héo trong tim

 Mối duyên xưa dù giờ chỉ là mộng thôi

 Em nay như trăng đã uá

 Thôi anh ơi duyên ta đành lỡ

 … Anh như chim bay quên đường về

 Âm thầm mình em nơi đây

 Với những bâng khuâng

 Cánh chim ơi còn mịt mù tận trời nào

 Vui chi nơi xa xôi ấy

 Anh quên em như quên cánh hoa

 … Nhưng sao nay anh quay trở về

 Ta còn gì đâu hoa xưa đã héo trong tim

 Mối duyên xưa dù giờ chỉ là mộng thôi

 Em nay như trăng đã uá

 Thôi anh ơi duyên ta đành lỡ

 Tag: lời bài hát anh như chim bay quên đường về