Hòa tan 12,6 gam natri sunfit vào dung dịch axit clohiđric dư

 Hòa tan 12,6 gam natri sunfit vào dung dịch axit clohiđric dư. Thể tích khí SO2 thu được ở đktc là

 Lời giải:

 nNa2SO2 = 12.6/126 = 0.1 mol

 Phương trình phản ứng

 Na2SO3 + 2HCL -> 2NACl + SO2 + H2O

 nNa2SO3 = nSO2 = 0.1 mol

 => V = 0.1 * 22.4 = 2.24 lít

 Tag: hoà tan 12 6 gam natri sunfit