Giới thiệu đại học dầu khí việt nam

 Ngày 25/11/2010, Thủ tướng Chính phủ đã ra Quyết định số 2157/QĐ-TTg thành lập Trường Đại học Dầu khí Việt Nam (Trường ĐHDKVN, Trường). Theo quyết định này, Trường ĐHDKVN là trường đại học công lập đặc biệt, do Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Tập đoàn, PVN) làm chủ đầu tư, không nhận hỗ trợ từ ngân sách nhà nước. Trường có nhiệm vụ đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, gắn kết đào tạo với nghiên cứu khoa học và sản xuất kinh doanh, góp phần đảm bảo sự phát triển bền vững của Ngành Dầu khí Việt Nam. Trường ĐHDKVN về cơ bản là trường đại học định hướng nghề nghiệp, phấn đấu trở thành một trong những trường đại học hàng đầu của Việt Nam vào năm 2020, một trong những trường đại học có uy tín của khu vực vào năm 2025, châu Á và thế giới vào trước năm 2050.

 Tên giao dịch:

 Tên tiếng Việt: Trường Đại học Dầu khí Việt Nam

 Tên tiếng Anh: PetroVietnam University (viết tắt là PVU)

         Khẩu hiệu (Slogan): PVU – Nhân Tài Cho Phát Triển

Biểu tượng chính thức Biểu tượng phụ
bieu tuong chinh thuc bieu tuong phu

 

 Địa điểm:

 Với mục tiêu xây dựng Trường ĐHDKVN là một trường đại học tiên tiến, chất lượng cao, có cơ sở hạ tầng và trang thiết bị hiện đại, đảm bảo cung ứng nguồn nhân lực chất lượng cao cho sự phát triển bền vững của Ngành Dầu khí, Tập đoàn đã quyết định đầu tư xây dựng cơ sở đào tạo chính của Trường ở thành phố Bà Rịa – Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, trung tâm của ngành Công nghiệp Dầu khí Việt Nam.

 Sứ mệnh, tầm nhìn và mục tiêu tổng quát:

 Trường ĐHDKVN thực hiện sứ mệnh đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, gắn kết đào tạo với NCKH và thực tiễn sản xuất kinh doanh, nhằm góp phần đảm bảo sự phát triển bền vững của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) và của đất nước.

 Trường ĐHDKVN đào tạo chủ yếu theo định hướng nghề nghiệp – ứng dụng, chất lượng cao, có tiềm lực NCKH đạt trình độ khu vực và quốc tế. Trường gắn đào tạo với thực tế sản xuất và NCKH, có quan hệ hợp tác quốc tế rộng rãi, đa dạng và có khả năng cạnh tranh bình đẳng để phát triển và hội nhập, có cam kết với nhu cầu sử dụng của doanh nghiệp trong và ngoài nước.

 Cơ cấu tổ chức:

 •  Hội đồng Trường
 •  Ban giám hiệu
 •  Hội đồng Khoa học và Đào tạo
 •  05 Phòng chức năng:
  •  Tổ chức – Hành chính
  •  Đào tạo
  •  Kế hoạch – Tài chính
  •  Quản trị Thiết bị & Dự án
  •  KHCN và Đối ngoại
 •  02 Trung tâm:
  •  Bồi dưỡng nâng cao
  •  Thông tin – Thư viện
 •  02 Khoa chuyên môn:
  •  Khoa học cơ bản
  •  Dầu khí.

Điểm chuẩn đại học dầu khí

 Theo đó, điểm chuẩn trúng tuyển đợt 1 trình độ đại học hệ chính quy năm 2020 là 20 điểm (áp dụng cho tất cả các khối thi A00 và D07, đối với thí sinh phổ thông, khu vực 3). Mức chênh lệnh điểm trúng tuyển giữa hai nhóm đối tượng kế tiếp là 1 điểm, giữa hai khu vực kế tiếp là 0,25 điểm.

 Điểm chuẩn trúng tuyển đợt 1 trình độ đại học liên kết năm 2020 là 19,5 điểm (áp dụng cho tất cả các khối A00, A01 và D07 và tất cả các ngành, với thí sinh phổ thông, khu vực 3). Mức chênh lệch điểm trúng tuyển giữa hai nhóm đối tượng kế tiếp là 1 điểm, giữa hai khu vực kế tiếp là 0,25 điểm.

 Trường sẽ xét bổ sung đợt 1 với 15 chỉ tiêu Hệ chính quy và 20 chỉ tiêu Hệ liên kết với Học viện Mỏ và Công nghệ New Mexico, Mỹ.