Cổ cồn trắng là gì

 Cổ cồn trắng là gì

 Cổ cồn trắng là thuật ngữ chỉ các hoạt động tội phạm được thực hiện bởi những người trong giới kinh doanh, tài chính hoặc chính trị. Các hoạt động này thường liên quan đến việc lạm dụng quyền lực, gian lận, trốn thuế, gian lận giao dịch, và các hành vi lừa đảo khác.

 Tội phạm cổ cồn trắng

  •  Tội phạm cổ cồn trắng gây ra nhiều thiệt hại cho cộng đồng, gây mất niềm tin của nhà đầu tư và dư luận vào hệ thống kinh tế, tài chính và chính trị.
  •  Các hình thức tội phạm cổ cồn trắng bao gồm: gian lận tài chính, lừa đảo giao dịch chứng khoán, trốn thuế, lạm dụng quyền lực, và tham nhũng chính trị.

 Các phim về cổ cồn trắng

 Phim cổ cồn trắng là một thể loại phim tâm lý – hình sự tập trung vào các tội phạm cổ cồn trắng.

 Xem thêm: Đá bọt

 Các bộ phim nổi tiếng về tội phạm cổ cồn trắng bao gồm: “The Wolf of Wall Street”, “The Big Short”, “Margin Call”, “The Accountant”, và “Arbitrage”.

 Những bộ phim này thường tập trung vào những người trong giới kinh doanh, tài chính hoặc chính trị, và tìm cách phản ánh lại các hành động xấu xa của họ và hậu quả của những hành vi đó.

  

 phần 1 2