Axit Formic: Tìm Hiểu Về Cấu Trúc, Tính Chất và Ứng Dụng

 Axit formic, còn được gọi là axit methanoic, là một hợp chất hữu cơ quan trọng có nhiều ứng dụng trong ngành công nghiệp và tự nhiên. Trong bài viết này, chúng ta sẽ khám phá về công thức cấu tạo, tính chất hóa học, điều chế và ứng dụng của axit formic, cũng như mã CAS number, mã HS code và một số tính chất đặc biệt của nó.

Công thức và tính chất của Axit Formic

 Công thức

 Công thức hóa học của axit formic là HCOOH. Hợp chất này bao gồm một nhóm cacboxyl (COOH) liên kết với một nguyên tử hydro (H).

 Tính chất hóa học

 Axit formic có dạng lỏng, không màu, có mùi đặc trưng khá đậm đà. Nó có tính hút ẩm và dễ cháy. Axit formic có tính chất hóa học tương tự như các axit cacboxylic khác, nhưng tính axit của nó mạnh hơn so với các axit cacboxylic có số lượng cacbon tương tự.

 gì 85 no preparation toxicity uses ants solubility 中文 merck performic formula of direct fuel cell abbreviation application density methanol oxidation reaction price sds suppliers ka what is cu oh 2 cuoh2 na sôi metylic nh3 nahco3 khi bị cắn ctpt c4h6o2 ctct hỗn amino nacl etanol mg metyl oxi thuốc thử tollens 0 092 điện li metan bà bầu td saccarozơ đều

Điều chế Axit Formic

 Axit formic được điều chế thông qua các phương pháp sau:

 Từ metanol: Phương pháp phổ biến nhất để điều chế axit formic là oxy hóa trực tiếp metanol (CH3OH) trong mặt trận không khí hoặc oxy trong điều kiện áp suất và nhiệt độ cao.

 Từ nọc kiến: Axit formic tự nhiên được tìm thấy trong nọc kiến, đặc biệt là trong các loài kiến đỏ (Formica rufa) và kiến lửa (Solenopsis invicta). Nó được sử dụng như một chất độc để bảo vệ tổ kiến khỏi kẻ xâm lược.

Ứng dụng của Axit Formic

 Ngành công nghiệp da: Axit formic được sử dụng trong ngành công nghiệp da để thuộc da và ủi da. Nó giúp loại bỏ các chất protein không mong muốn và cải thiện tính đàn hồi của da.

 Ngành công nghiệp dệt may: Axit formic được sử dụng làm chất điều chỉnh pH trong quá trình nhuộm và hoàn tất vải.

 Ngành công nghiệp hóa chất: Axit formic được sử dụng làm nguyên liệu trong sản xuất nhiều hóa chất quan trọng, chẳng hạn như các chất tạo nhũ, chất hoạt động bề mặt, chất chống đông vón và chất bảo quản.

 Nông nghiệp: Axit formic được sử dụng trong ngành chăn nuôi để tiêu diệt vi khuẩn, nấm và vi sinh vật có hại khác. Nó cũng được sử dụng trong chế phẩm bảo vệ thực vật để ngăn chặn sự phát triển của nấm và vi khuẩn gây bệnh trên cây trồng.

Mã CAS number, HS code và một số tính chất đặc biệt

 Mã CAS number: Mã số CAS của axit formic là 64-18-6. CAS number là mã số độc nhất do Chemical Abstracts Service (CAS) cung cấp để xác định các chất hóa học.

 Mã HS code: Mã HS code của axit formic là 2915.11.00. HS code là mã phân loại hàng hóa quốc tế, được sử dụng để xác định và phân loại hàng hóa trong quá trình xuất nhập khẩu.

 Axit formic trong nọc kiến: Axit formic tự nhiên được tìm thấy trong nọc kiến, đặc biệt là trong các loài kiến đỏ (Formica rufa) và kiến lửa (Solenopsis invicta).

 Axit formic có phản ứng tráng gương vì: Axit formic có thể giảm kim loại Ag+ (bạc) thành Ag (bạc kim loại) trong phản ứng tráng gương.

 Axit formic có làm mất màu nước brom không: Axit formic không phản ứng với nước brom, do đó không làm mất màu nước brom.

 Axit formic có làm đổi màu quỳ tím không: Axit formic có tính axit, do đó có thể làm đổi màu quỳ tím từ màu tím sang màu đỏ.

 Axit formic có tan vô hạn trong nước không: Axit formic có khả năng hòa tan cao trong nước, vì nó có nhóm hydroxyl (-OH) có tính極性 cao, giúp cho nó tan vô hạn trong nước.

Formic acid msds

 https://www.pure-chemical.com/msds/FORMIC%20ACID.pdf

Bài tập ôn tập Formic acid

 Bài 1: Viết pthh tiêu biểu của axit formic

 Lời giải:

 Dưới đây là các phương trình hóa học được cân bằng cho các phản ứng bạn đề cập:

  •  HCOOH + AgNO3 → AgHCOO + HNO3
  •  HCOOH + Cu(OH)2 → Cu(HCOO)2 + 2H2O
  •  HCOOH + 2Na → HCOONa + NaOH + H2
  •  HCOOH + NaOH → HCOONa + H2O
  •  HCOOH + C2H5OH → không có phản ứng xảy ra trong điều kiện thông thường
  •  HCOOH + Br2 → không có phản ứng xảy ra trong điều kiện thông thường
  •  HCOOH + Na2CO3 → 2HCOONa + CO2 + H2O
  •  HCOOH + CuO → Cu(HCOO)2 + H2O
  •  CH3OH + HCOOH → CH3OCOOH + H2O (phản ứng este hóa)
  •  HCHO + H2O → HCOOH (phản ứng tổng hợp axit fomic từ andehit fomic)

 Bài 2: Este tham gia phản ứng tráng gương là

 A. axit fomic.

 B. metyl axetat.

 C. axit axetic.

 D. etyl fomat.

 Lời giải:

 Este tham gia phản ứng tráng gương là etyl fomat

 Bài 3: Axit fomic không tác dụng được với dung dịch chất nào sau đây?

 Lời giải:

 Axit fomic không tác dụng được với dung dịch K2SO4.

 Bài 5: Este X được tạo bởi ancol etylic và axit fomic. Công thức của X là

 Lời giải:

 HCOOC2H5

 Axit formic là một hợp chất hữu cơ có nhiều ứng dụng trong các ngành công nghiệp, nông nghiệp và tự nhiên. Bằng cách tìm hiểu về công thức, tính chất, điều chế và ứng dụng của axit formic, chúng ta có thể hiểu rõ hơn về vai trò của hợp chất này trong đời sống hàng ngày và ngành công nghiệp. Mã CAS number và HS code cũng giúp chúng ta xác định và phân loại axit formic trong quá trình xuất nhập khẩu. Một số tính chất đặc biệt của axit formic như khả năng giảm kim loại bạc, không làm mất màu nước brom và làm đổi màu quỳ tím cũng giúp chúng ta hiểu rõ hơn về tính chất hóa học và ứng dụng của hợp chất này.

  

 gì 85 no preparation toxicity uses ants solubility 中文 merck performic formula of direct fuel cell abbreviation application density methanol oxidation reaction price sds suppliers ka what is cu oh 2 cuoh2 na sôi metylic nh3 nahco3 khi bị cắn ctpt c4h6o2 ctct hỗn amino nacl etanol mg metyl oxi thuốc thử tollens 0 092 điện li metan bà bầu td saccarozơ đều