Axit Abscisic – Cấu trúc, Tác dụng, Vai trò và Ứng dụng

 Axit abscisic (ABA) là một hormone thực vật đóng vai trò quan trọng trong quá trình phát triển và sinh trưởng của thực vật. Bài viết dưới đây sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về cấu trúc, tác dụng, vai trò và ứng dụng của axit abscisic trong lĩnh vực nông nghiệp.

Axit abscisic là gì

 Axit abscisic (ABA) là một hormone thực vật có cấu trúc hóa học gồm 15 chất cacbon (C15), được tìm thấy ở hầu hết các loài thực vật, từ cây trồng đến rau quả và hoa. Axit abscisic được sinh tổng hợp từ carotenoids trong quá trình phân hủy của các chất dẫn xuất từ isoprenoid.

Tác dụng của axit abscisic

 Axit abscisic đóng vai trò quan trọng trong nhiều quá trình sinh lý của thực vật, bao gồm:

 Điều chỉnh sự mở đóng của khí khổng (stomata): ABA giúp giảm sự mất nước của thực vật thông qua việc kiểm soát sự mở đóng của khí khổng, đặc biệt trong điều kiện nhiệt độ cao và hạn hán.

 Kích thích quá trình nảy mầm hạt: ABA đóng vai trò quan trọng trong việc kiểm soát sự nảy mầm của hạt giống, giúp thực vật phát triển và sinh trưởng mạnh mẽ.

 Tương tác với các hormone khác: ABA tương tác với các hormone thực vật khác như auxin, cytokinin và gibberellin để điều chỉnh sự phát triển và sinh trưởng của thực vật.

Vai trò của axit abscisic

 Axit abscisic đóng vai trò quan trọng trong việc giúp thực vật thích nghi với môi trường sống, đặc biệt là điều kiện khô hạn và nhiệt độ cao. Ngoài ra, ABA cũng đóng vai trò quan trọng trong việc kiểm soát sự phát triển của quả, hoa và lá.

Ứng dụng của axit abscisic

 Axit abscisic có nhiều ứng dụng trong lĩnh vực nông nghiệp, bao gồm

 Giảm sự mất nước: ABA được sử dụng trong các sản phẩm giúp thực vật chịu hạn tốt hơn, bằng cách kiểm soát sự mở đóng của khí khổng và giảm sự mất nước.

 Kích thích nảy mầm hạt: ABA được ứng dụng trong sản xuất hạt giống chất lượng cao, giúp kích thích quá trình nảy mầm hạt, tăng tỷ lệ nảy mầm và tăng năng suất cây trồng.

 Điều chỉnh sự phát triển của quả và hoa: ABA được sử dụng để điều chỉnh sự phát triển của quả và hoa, giúp cải thiện chất lượng sản phẩm nông nghiệp, tăng giá trị kinh tế.

 Nghiên cứu và phát triển giống cây trồng: ABA được sử dụng trong nghiên cứu và phát triển giống cây trồng chịu hạn, chịu nhiệt tốt hơn, giúp tăng năng suất và chất lượng cây trồng.

Axit abscisic tăng lên là nguyên nhân gây ra

 Sự tăng lên của axit abscisic trong thực vật có thể gây ra một số hiện tượng, bao gồm:

 Giảm tốc độ sinh trưởng: Mức độ axit abscisic cao có thể ức chế sự sinh trưởng của thực vật, dẫn đến sự chậm phát triển.

 Rụng lá và hoa: ABA tăng lên có thể gây ra hiện tượng rụng lá và hoa sớm hơn bình thường.

 Khó chịu nhiệt và hạn: Mức độ ABA cao có thể khiến thực vật khó chịu được điều kiện nhiệt độ cao và hạn hán.

 Axit abscisic là một hormone thực vật đóng vai trò quan trọng trong quá trình sinh trưởng và phát triển của thực vật. Hiểu rõ về tác dụng, vai trò và ứng dụng của ABA trong lĩnh vực nông nghiệp sẽ giúp chúng ta tận dụng tối đa tiềm năng của thực vật và đáp ứng nhu cầu về lương thực và thực phẩm ngày càng tăng cao.

  

 abxixic acid aab chỉ chủ yếu hoocmon fruit ripening ethylene