9 bài tập ôn tập về muối nacl

 Bài 1: Có 4 dung dịch: Natri clorua, rượu etylic, axit axetic, kali sunfat đều có nồng độ 0,1 mol/l. Khả năng dẫn điện của các dung dịch đó tăng dần theo thứ tự nào trong các thứ tự sau:

 Lời giải:

 C2H5OH < CH3COOH < NaCl < K2SO4

 Bài 2:Thực hiện các thí nghiệm sau:

 (1) Đun nóng NaCl tinh thể với dung dịch H2SO4 đặC.

 (2) Sục khí CO2 vào dung dịch Ca(OH)2 dư.

 (3) Cho dung dịch KHSO4 vào dung dịch NaHCO3.

 (4) Cho PbS vào dung dịch HCl loãng.

 (5) Cho Na2SO3 vào dung dịch H2SO4 dư, đun nóng.

 Số thí nghiệm sinh ra chất khí là

 Lời giải:

 3 thí nghiệm 1, 3 và 5.

 Bài 3 : tách riêng chất từ hỗn hợp muối ăn và cát

 Lời giải:

 Bỏ muối ăn và cát vào cốc nước do muối ăn tan trong nước còn cát không tan nên khi lọc thu được cát trên giấy lọc và dung dịch muối ăn trong suốt.

 Khi đun nóng nước bốc hơi hết thu được muối ăn. Đó là muối kết tinh. ⇒ Tách được muối và cát.

 Bài 4: Lấy một cốc nước đầy và một thìa con muối tinh. Cho muối dần dần vào nước cho đến khi hết thìa muối ta thấy nước vẫn không tràn ra ngoài. Hãy giải thích tại sao?

 Lời giải:

 Bởi vì giữa các phân tử nước luôn tồn tại một khoảng cách nhất định, khi rắc muối tinh vào trong ly, các phân tử muối sẽ liên tục chuyển động và xuyên qua không gian giữa các phân tử nước để đến được vị trí của chúng. Sau một khoảng thời gian, các phân tử muối sẽ đầy đặn và khống chế được khoảng trống giữa các phân tử nước. Vì vậy, thể tích của nước trong ly sẽ không thay đổi đáng kể, và do đó ly sẽ không tràn.

 Bài 5: muối ăn là chất tinh khiết hay hỗn hợp, muối ăn có phải chất tinh khiết không ?

 Lời giải:

 Muối ăn (NaCl) là một chất tinh khiết, nghĩa là nó chỉ chứa một loại phân tử duy nhất, bao gồm các phân tử natri (Na+) và clo (Cl-).

 Bài 6: Hòa tan muối ăn vào nước, được dung dịch trong suốt. Cô cạn dung dịch, những hạt muối ăn lại xuất hiện. Quá trình này được gọi là

 Lời giải:

 Hiện tượng vật lý do hiện tượng chỉ biến đổi về thể, trạng thái của chất, không có chất mới sinh ra.

 Bài 7: Khi điện phân dung dịch muối ăn trong nước, người ta thu được khí hiđrô tại catốt. Khí thu được có thể tích V= 1 (lít) ở nhiệt độ t = 27 0 C , áp suất p = 1 (atm). Điện lượng đã chuyển qua bình điện phân là:

 Lời giải:

 7842 (C)

 Bài 8: Tách muối ăn ra khỏi hỗn hợp nước muối bằng phương pháp nào ?

 Lời giải:

 Người ta sử dụng phương pháp cô cạn để tách muối ăn (chất rắn tan, khó bay hơi, bền với nhiệt độ cao) ra khỏi dung dịch của nó.

 Bài 9: phương pháp tách muối ăn từ nước biển

 Lời giải:

 Muối ăn là một thành phần phổ biến trong nước biển, và có thể tách ra bằng nhiều phương pháp khác nhau. Dưới đây là một số phương pháp tách muối ăn từ nước biển:

  1.  Phương pháp kết tinh: Nước biển được đun sôi để bay hơi nước, để lại các chất muối tinh thể. Quá trình này được lặp lại một vài lần để tăng nồng độ muối. Cuối cùng, chất muối tinh thể được thu thập và đóng gói.
  2.  Phương pháp đá đọng: Nước biển được đựng trong một hệ thống hồ đá đọng. Khi nước bốc hơi, muối ăn tách ra và rắn lại trên bề mặt đá. Quá trình này cũng được lặp lại nhiều lần để tăng nồng độ muối.
  3.  Phương pháp ngưng tụ: Nước biển được đun sôi để tạo hơi nước, sau đó được chuyển đến một thiết bị ngưng tụ để chuyển hơi nước thành nước lỏng. Muối tách ra và cô đặc trong quá trình này.
  4.  Phương pháp lọc: Nước biển được lọc bằng các thiết bị lọc để tách muối ra khỏi nước. Quá trình này thường được sử dụng để sản xuất muối biển có hàm lượng khoáng chất cao.

 Những phương pháp này có thể được sử dụng độc lập hoặc kết hợp với nhau để tạo ra các loại muối ăn có chất lượng và tính chất khác nhau.

  

  

 Tag: dd chàng trai trổ tài làm gì muốn tác