3 bài tập sợi dây đồng có đường kính

 Bài 1: Một sợi dây đồng có đường kính 0,8(mm), lớp sơn cách điện bên ngoài rất mỏng. Dùng sợi dây này để quấn một ống dây có dài l = 40(cm). Số vòng dây trên mỗi mét chiều dài của ống dây là

 Lời giải:

 1 vòng chiếm 0,08 mm => l = 40 cm có 40/0,08 = 500 vòng

 => 100cm có (100.500)/40 = 1250 vòng

 Bài 2: Dùng loại dây đồng đường kính 0,5 mm, bên ngoài có phủ một lớp sơn cách điện mỏng quấn quanh một hình trụ tạo thành một ống dây, các vòng dây quấn sát nhau. Cho dòng điện 0,1 A chạy qua các vòng dây thì cảm ứng từ bên trong ống dây bằng

 Lời giải:

 

 Bài 3: Một vòng dây đồng có đường kính D=20cm, tiết diện dây s=0,5mm^2 đặt vào trong từ trường đều có cảm ứng từ B vuông góc với mặt phẳng vòng dây. Tính tốc độ biến thiên của cảm ứng từ qua vòng dây. Tính độ biến thiên của cảm ứng từ qua vòng dây để dòng điện cảm ứng xuất hiện trong vòng dây là 2A. Cho điện trở suất của đồng p=1,75.10^-5(ôm m)

 Lời giải:

 

  

 8mm 5mm 8 d 20cm bảng đổi ra