Tương Tác giữa Các Chất Với NaOH: Bạn Biết Gì

 Xin chào các bạn yêu thích hóa học! Trong bài viết hôm nay, chúng ta sẽ tìm hiểu về các chất có khả năng tác dụng – và không tác dụng – với NaOH, hay còn được biết đến với tên gọi là hydroxid natri.

Chất Nào Sau Đây Không Tác Dụng Với NaOH

 Để trả lời câu hỏi này, chúng ta cần biết rằng NaOH là một kiềm mạnh, có khả năng tác dụng với nhiều chất khác nhau. Tuy nhiên, một số chất không tác dụng với NaOH. Đó có thể là những chất không tác dụng với kiềm nói chung như những hợp chất khí hiđro, heli, neon, argon, krypton, xenon và radon. Ngoài ra, một số chất kháng kiềm như silic dioxit (SiO2) hoặc vật liệu polymer như polietilen cũng không tác dụng với NaOH.

Chất Nào Sau Đây Không Phản Ứng Với NaOH

 Trong phạm vi kiến thức chung, một số chất không phản ứng với NaOH có thể kể đến như chất khí nitơ (N2), và các hợp chất của các nguyên tố nhóm 18 trong bảng tuần hoàn như argon (Ar), neon (Ne), heli (He)…

Những Chất Không Tác Dụng Với NaOH

 Như đã nói ở trên, có một số chất không tác dụng với NaOH bao gồm các hợp chất của các nguyên tố nhóm 18, một số vật liệu polymer, cũng như các hợp chất có tính kháng kiềm mạnh.

Chất Nào Sau Đây Tác Dụng Với Dung Dịch NaOH

 NaOH có khả năng tác dụng với nhiều chất. Một số ví dụ điển hình có thể kể đến như các axit mạnh như axit sulfuric (H2SO4), axit clohidric (HCl); các dẫn xuất của cacbon như anđehit, xeton, este… và một số kim loại như đồng (Cu), sắt (Fe)…

Các Chất Tác Dụng Được Với Dung Dịch NaOH

 Các chất có khả năng tác dụng với dung dịch NaOH không chỉ bao gồm các axit mạnh và dẫn xuất của cacbon, mà còn bao gồm cả một số kim loại như nhôm (Al), sắt (Fe), kẽm (Zn)…

 Khi tác dụng với các kim loại này, NaOH sẽ thực hiện phản ứng kiềm hoá, tạo thành hydroxit của kim loại và giải phóng khí hidro. Đối với các dẫn xuất của cacbon, NaOH thường thực hiện phản ứng thủy phân tạo thành alcohol và axit, hoặc muối và nước.

 Chẳng hạn, khi tác dụng với este như etyl axetat (CH3COOC2H5), NaOH sẽ thủy phân este tạo thành axit axetic (CH3COOH) và rượu etylic (C2H5OH).

 Trên đây là thông tin tổng quát về khả năng tương tác của NaOH với các chất khác. Để hiểu rõ hơn về chủ đề này, bạn cần nắm bắt kiến thức cơ bản về hóa học, đặc biệt là phản ứng hóa học. Đừng ngần ngại đặt câu hỏi nếu bạn cần thêm thông tin chi tiết. Hãy theo dõi blog để cập nhật thêm nhiều kiến thức hữu ích về hóa học nhé!

  

 tan loãng dd thơm sinh glixerol k dãy