Tổng Quan Các Đường Bay Từ Hà Nội

 Hà Nội, với sân bay quốc tế Nội Bài, là trung tâm hàng không quan trọng của Việt Nam, kết nối đến nhiều thành phố trong nước và quốc tế. Dưới đây là thông tin chi tiết về các đường bay từ Hà Nội đến các điểm đến phổ biến như Sài Gòn, Phú Quốc, Cà Mau, Đà Nẵng, Băng Cốc, Điện Biên, và Đà Lạt.

Đường Bay Hà Nội – Sài Gòn

 •  Khoảng cách: Khoảng 1,160 km.
 •  Thời gian bay: Thường kéo dài khoảng 2 giờ.

Đường Bay Hà Nội – Phú Quốc

 •  Khoảng cách: Khoảng 1,500 km.
 •  Thời gian bay: Khoảng 2 giờ 30 phút.

Đường Bay Hà Nội – Cà Mau

 •  Khoảng cách: Khoảng 1,250 km.
 •  Thời gian bay: Thường là các chuyến bay nối chuyến, với tổng thời gian bay và chờ khoảng 3-4 giờ.

Đường Bay Hà Nội – Đà Nẵng

 •  Khoảng cách: Khoảng 627 km.
 •  Thời gian bay: Khoảng 1 giờ 15 phút.

Đường Bay Hà Nội – Băng Cốc

 •  Khoảng cách: Khoảng 990 km.
 •  Thời gian bay: Khoảng 1 giờ 50 phút đến 2 giờ.

Đường Bay Hà Nội – Điện Biên

 •  Khoảng cách: Khoảng 320 km.
 •  Thời gian bay: Khoảng 1 giờ.

Đường Bay Hà Nội – Đà Lạt

 •  Khoảng cách: Khoảng 1,100 km.
 •  Thời gian bay: Khoảng 1 giờ 50 phút.

 Các đường bay từ Hà Nội kết nối đến nhiều điểm đến trong nước và quốc tế, mang lại nhiều lựa chọn cho hành khách. Tùy thuộc vào điểm đến, thời gian bay và khoảng cách có thể thay đổi, nhưng nhìn chung, việc kết nối không khí từ Hà Nội đến các điểm đến khác là thuận tiện và nhanh chóng.

  

 bao nhiêu