Tìm hiểu về phiếu an toàn hóa chất MSDS và quy định theo Thông tư 32

 Trong ngành công nghiệp hóa chất, an toàn lao động và bảo vệ môi trường là yếu tố quan trọng. Phiếu an toàn hóa chất (MSDS) đóng vai trò then chốt trong việc cung cấp thông tin liên quan đến các hóa chất, giúp người sử dụng biết cách xử lý, bảo quản và vận chuyển chúng một cách an toàn. Bài viết này sẽ giúp bạn tìm hiểu về phiếu an toàn hóa chất, MSDS, quy định về MSDS hóa chất, cách tìm MSDS của hóa chất, bảng dữ liệu an toàn hóa chất MSDS, và mẫu phiếu an toàn hóa chất theo Thông tư 32.

Phiếu an toàn hóa chất là gì – Phiếu an toàn hóa chất MSDS là gì ?

 Phiếu an toàn hóa chất (Material Safety Data Sheet – MSDS) là một tài liệu quan trọng cung cấp thông tin chi tiết về các hóa chất, thành phần, tính chất, nguy cơ và ảnh hưởng đến sức khỏe con người, an toàn lao động, bảo vệ môi trường, cũng như các biện pháp phòng ngừa và xử lý sự cố liên quan đến hóa chất.

 MSDS là một công cụ hữu ích giúp nhân viên lao động, người sử dụng hóa chất, cơ quan quản lý và cứu hộ biết cách xử lý, bảo quản, vận chuyển và tiêu hủy hóa chất một cách an toàn và hiệu quả.

Quy định về MSDS hóa chất

 Theo Thông tư số 32/2013/TT-BCT của Bộ Công Thương, người sản xuất, nhập khẩu và kinh doanh hóa chất đều phải có trách nhiệm cung cấp phiếu an toàn hóa chất MSDS cho người sử dụng.

 Phiếu an toàn hóa chất MSDS phải được cập nhật thường xuyên và đảm bảo tính chính xác, đầy đủ thông tin.

 MSDS phải được lưu trữ và cung cấp bằng văn bản hoặc điện tử, đồng thời dịch sang tiếng Việt nếu cần thiết.

Cách tìm MSDS của hóa chất

 Liên hệ trực tiếp với nhà sản xuất, nhập khẩu hoặc kinh doanh hóa chất để yêu cầu cung cấp phiếu an toàn hóa chất MSDS cho sản phẩm hóa chất mà bạn đang sử dụng.

 Tìm kiếm trên trang web của nhà sản xuất, nhập khẩu hoặc kinh doanh hóa chất. Nhiều công ty cung cấp MSDS trực tuyến cho các sản phẩm của họ.

 Tìm kiếm trên các cơ sở dữ liệu MSDS trực tuyến. Một số trang web chuyên cung cấp thông tin về MSDS của nhiều loại hóa chất từ nhiều nguồn khác nhau.

 Tham khảo các tổ chức chuyên ngành, hiệp hội công nghiệp hoặc cơ quan quản lý hóa chất địa phương, quốc gia để yêu cầu hỗ trợ tìm kiếm MSDS của hóa chất cần thiết.

Bảng dữ liệu an toàn hóa chất MSDS

 Phiếu an toàn hóa chất MSDS thường bao gồm các thông tin sau:

 •  Thông tin về nhà sản xuất, nhập khẩu hoặc kinh doanh hóa chất, bao gồm tên, địa chỉ, số điện thoại và số khẩn cấp.
 •  Thành phần hóa chất, bao gồm tên hóa chất, công thức hóa học, CAS (Chemical Abstracts Service) Number.
 •  Tính chất hóa học và vật lý, như nhiệt độ sôi, nhiệt độ chảy, áp suất hơi, độ dẫn điện, màu sắc, mùi, độ nhớt.
 •  Nguy cơ và ảnh hưởng đến sức khỏe con người, bao gồm các nguy cơ về độc tính, kích ứng, dị ứng, nguy cơ ung thư, tác động đến hệ thần kinh, hô hấp, tiêu hóa, sinh sản.
 •  Biện pháp phòng ngừa và bảo vệ cá nhân, như sử dụng thiết bị bảo hộ cá nhân (PPE), giới hạn tiếp xúc, vệ sinh cá nhân, thông gió.
 •  Biện pháp xử lý sự cố, bao gồm cách xử lý rò rỉ, tràn, cháy, phòng chống cháy nổ, tiêu hủy hóa chất an toàn.
 •  Thông tin về vận chuyển và bảo quản hóa chất, bao gồm điều kiện bảo quản, vận chuyển an toàn, quy định pháp luật liên quan
 •  An toàn môi trường và xử lý chất thải: Cung cấp thông tin về ảnh hưởng của hóa chất đến môi trường, cách xử lý chất thải hóa chất một cách an toàn và hiệu quả, giới hạn xả thải vào môi trường, yêu cầu về giám sát và báo cáo.
 •  Thông tin về quy định pháp luật liên quan: MSDS cần đưa ra các quy định pháp luật quốc gia và quốc tế liên quan đến hóa chất, bao gồm nhưng không giới hạn ở các quy định về phân loại, đánh dấu, bao bì, vận chuyển, nhập khẩu, xuất khẩu và sử dụng hóa chất.

Mẫu phiếu an toàn hóa chất theo Thông tư 32

 Theo Thông tư 32/2013/TT-BCT, mẫu phiếu an toàn hóa chất MSDS gồm 16 mục thông tin chính:

 1.  Tên sản phẩm và thông tin nhà sản xuất, nhập khẩu, kinh doanh
 2.  Thành phần hóa chất
 3.  Tính chất hóa học và vật lý
 4.  Cảnh báo nguy cơ
 5.  Biện pháp cấp cứu
 6.  Biện pháp chữa cháy
 7.  Biện pháp xử lý rò rỉ, tràn
 8.  Biện pháp bảo quản và xử lý
 9.  Điều khiển tiếp xúc và bảo vệ cá nhân
 10.  Tính chất vật lý và hóa học
 11.  Thông tin về độc tính
 12.  Thông tin về ảnh hưởng đến môi trường
 13.  Thông tin về xử lý chất thải
 14.  Thông tin về vận chuyển
 15.  Thông tin về quy định pháp luật
 16.  Thông tin khác

 Hiểu rõ về phiếu an toàn hóa chất MSDS và quy định theo Thông tư 32 giúp bạn đảm bảo an toàn lao động và bảo vệ môi trường trong quá trình sử dụng, bảo quản, vận chuyển và tiêu hủy hóa chất. Hãy luôn tuân thủ các quy định về an toàn hóa chất để góp phần tạo nên một môi trường làm việc an toàn và bền vững.

  

 danh mới nhất phụ lục 17