Polime x là chất rắn trong suốt

 Bài 1: Polime X là chất rắn trong suốt, có khả năng cho ánh sáng truyền qua tốt nên được dùng chế tạo thủy tinh hữu cơ plexiglas. Tên gọi của X là:

 A. poli(metyl metacrylat).

 B. poliacrilonitrin.

 C. polietilen.

 D. poli(vinyl clorua).

 Đáp án:

 Poli(metyl metacrylat) là chất rắn trong suốt, có khả năng cho ánh sáng truyền qua tốt nên được dùng chế tạo thủy tinh hữu cơ plexiglas

 Bài 2: polime nhiệt rắn có tính chất là

 Polime nhiệt rắn (thermosetting polymers) là một loại polime có khả năng chịu nhiệt độ cao và không bị biến dạng khi nhiệt độ tăng. Dưới đây là một số tính chất chính của polime nhiệt rắn:

 Cứng và bền: Polime nhiệt rắn có độ cứng và độ bền cao hơn so với polime nhiệt dẻo (thermoplastic polymers). Chúng có khả năng chịu được lực và áp suất mà không bị biến dạng.

 Khả năng chịu nhiệt cao: Như đã nói ở trên, polime nhiệt rắn có khả năng chịu được nhiệt độ cao mà không bị biến dạng. Điều này là do quá trình hóa cứng (curing) của chúng tạo nên liên kết hóa học chéo giữa các mạch polime, tạo nên cấu trúc rắn chắc không thể tái chế bằng cách nung chảy.

 Kháng hóa chất: Polime nhiệt rắn có khả năng chống lại tác động của nhiều loại hóa chất, làm cho chúng thích hợp cho việc sử dụng trong môi trường hóa chất khắc nghiệt.

 Kháng mài mòn: Chúng có khả năng chịu được sự mài mòn và hao mòn cao, giúp chúng bền bỉ trong thời gian dài.

 Không thể tái chế: Một trong những nhược điểm của polime nhiệt rắn là chúng không thể được tái chế bằng cách nung chảy như polime nhiệt dẻo. Điều này là do quá trình hóa cứng tạo ra liên kết chéo vĩnh viễn giữa các mạch polime, và việc nung chảy không thể phá vỡ những liên kết này.

 Một số ví dụ về polime nhiệt rắn bao gồm epoxy, polyester không no, và urea-formaldehyde.

  

 nhiệt tính