Lời bài hát vết thù trên lưng ngựa hoang

 Ngựa hoang nào dẫm nát tơi bời

 Đồng cỏ nào xanh ngát lưng trời

 Ngựa phi như điên cuồng

 Giữa cánh đồng dưới cơn giông

 Vì trên lưng cong oằn

 Những vết roi vẫn in hằn.

 Một hôm ngựa bỗng thấy thanh bình

 Thảm cỏ tình yêu dưới chân mình

 Ân tình mở cửa ra với mình

 Ngựa hoang bỗng thấy mơ

 Để quên những vết thù.

 Ngựa hoang muốn về tắm sông nhẫn nhục

 Dòng sông mơ màng mát trong thơm ngọt

 Ngựa hoang quên thù oán căm

 Từ nơi tối tăm về miền tươi sáng.

 Ngựa hoang về tới bến sông rồi

 Cởi mở lòng ra với cõi đời

 Nhưng đời ngựa hoang như chết gục

 Vì trên lưng nó ôi

 Còn nguyên những vết thù.

 tren bài hát nhạc mp3