Lời bài hát chiều xuân xa nhà

 Chiều ở nơi đây chiều không thấy khói

 Xuân sang không mai thắm pháo hồng

 Sao con vẫn thấy lòng ray rứt

 Nhớ quê nhà bếp lửa chiều xuân.

 Nhà ở nơi đây không có ngõ sau

 Biết chừng quê mẹ ở nơi đâu

 Từng chiều xuân đến mấy trăm hướng

 Mỗi hướng lòng con một nỗi sầu.

[ĐK:]

 Xuân sang mẹ vẫn còn chờ mãi

 Mắt lệ hoen mờ nỗi nhớ mong

 Ngọn đèn chai nhỏ dầu sắp cạn

 Con không về kịp để chấm dầu.

 Con đâu dám hẹn như người hẹn

 Nên mỗi xuân về mỗi xót xa

 Rồi mai cau đổ dây trầu tàn

 Mẹ rồi như bóng nắng xuân qua.

 Mẹ ơi xuân đến thêm lần nữa

 Con vẫn chưa về mẹ nhớ mong

 Con mơ một ngày về bên mẹ

 Để vui bên bếp lửa giao thừa

 Tag: lời bài hát chiều xuân xa nhà

 quang lê lời bài hát