Lời bài hát “Bác Đang Cùng Chúng Cháu Hành Quân”

 Đêm nay trên đường hành quân ra mặt trận

 Trùng trùng đoàn quân tiến bước theo con đường của Bác

 Nở ngàn hoa chiến công ta dâng lên người

 Dâng lên tới Đảng cả niềm tin chiếu sáng ngời.

 Cờ sao quyết thắng lấp lánh soi sáng đường cháu đi

 Đi, ta đi giải phóng miền Nam

 Khi quê hương nhà vẫn còn bóng quân xâm lược

 Thì ta còn chiến đấu quét sạch nó đi

 Lời Bác thúc giục chúng ta

 Chiến đấu cho quê nhà Nam Bắc hòa lời ca.

 Năm xưa Bác cùng đoàn con đi chiến dịch

 Núi rừng vẫn nhớ, suối vẫn in bóng hình của Bác

 Cả đoàn quân tiến theo Người như thác đổ

 Điện Biên năm nào vọng lời Bác giữa chiến hào.

 Toàn quân hôm nay vẫn phất cao cờ đỏ Bác trao

 Đi ta đi giải phóng miền Nam

 Khi quê hương nhà vẫn còn bóng quân xâm lược

 Vì ta còn chiến đấu quét sạch nó đi

 Lời Bác vang lừng chiến công

 Bác kính yêu đang cùng chúng cháu hành quân.

 Hôm nay Bác gọi cả non sông đáp lời

 Giương lê xốc tới quyết tiến lên ta giành chiến thắng

 Đường hành quân dốc núi cao bao vực thẳm

 Gian nan nào bằng lòng hờn căm cao ngút trời.

 Miền Nam ta ơi, hãy phất cao cờ đỏ thắm tươi

 Ta xông lên giải phóng thành đô

 Phá hết bót đồn quét sạch hết quân xâm lược

 Vì độc lập tự do quyết giành ấm no

 Giành lấy những mùa xuân

 Bác kính yêu đang cùng chúng cháu hành quân.