Lời bài hát anh nhà ở đâu thế

 Anh và tôi thật ra gặp nhau và quen nhau cũng đã được mấy năm

 Mà chẳng có chi hơn lời hỏi thăm

 Rằng giờ này đã ăn sáng chưa?

 Ở bên đấy nắng hay mưa?

 Anh và tôi thật ra mải mê nhìn lén nhau

 Và không một ai nói nên câu

 Rằng người ơi tôi đang nhớ anh

 Và anh có nhớ tôi không?

 Tôi, từ lâu đã thích anh rồi

 Chỉ mong hai ta thành đôi

 Anh nhà ở đâu thế?

 Cứ tới lui trong tim tôi chẳng nhớ đường về à?

 Cứ khiến cho tôi ngày đêm phải khóc rồi cười vì nhớ một người

 Khiến trái tim tôi lâu nay tương tư về anh đấy

 Chỉ muốn anh có thể nghe được hết tâm tư này

 Nhưng lại sợ anh từ chối, muốn nói rồi lại thôi

 Nên anh và tôi vẫn thế

 Hey, anh nhà ở đâu thế?

 Ngay từ giây đầu tiên là tôi đã biết anh thích tôi rồi

 Mà tôi vờ như chẳng hay, chẳng quan tâm anh đến nửa lời

 Con trai gì mà kì ghê, con trai thời này ngộ ghê!

 Thích người ta mà chẳng dám nói, cứ vậy thôi bước chung một đường

 Anh ơi, anh nhà ở đâu? Tôi ở nhà kế bên

 Mà sao lâu nay lâu nay lâu nay ta vẫn chưa hỏi thăm bao giờ, bao giờ

 Thật là chẳng hay anh nay đã có người yêu chưa, vì

 Tôi, từ lâu đã thích anh rồi

 Chỉ mong hai ta thành đôi

 Anh nhà ở đâu thế?

 Cứ tới lui trong tim tôi chẳng nhớ đường về à?

 Cứ khiến cho tôi ngày đêm phải khóc rồi cười vì nhớ một người

 Khiến trái tim tôi lâu nay tương tư về anh đấy

 Chỉ muốn anh có thể nghe được hết tâm tư này

 Nhưng lại sợ anh từ chối

 Muốn nói rồi lại thôi

 Nên anh và tôi vẫn thế

 Ấp úng mấy câu thương nhau nhưng không nói gì

 Nên anh và tôi vẫn thế

 Vẫn chẳng thể đi bên nhau cùng chung lối về

 Thật buồn ghê

 Nên anh và tôi vẫn thế

 Hey anh nhà ở đâu thế?

 Tag: anh nhà ở đâu thế

 ? “anh lyrics lyric amee bài hát