Dung dịch muối và những điều thú vị từ các phản ứng hóa học

 Khi nói về hóa học, chắc hẳn chúng ta không thể bỏ qua những phản ứng đặc biệt và những thực nghiệm thú vị liên quan đến muối. Cùng tìm hiểu qua bài viết này về “dung dịch muối” và những phản ứng thú vị xung quanh nó.

1. Dung dịch muối là gì

 Dung dịch muối là một hỗn hợp chất lỏng trong đó các hạt muối đã được tan hoàn toàn. Cơ bản, nó là một pha lỏng chứa ion hóa lỏng của muối. Dung dịch muối có thể được sử dụng trong nhiều ứng dụng hóa học và y học.

2. Phản ứng giữa muối và dung dịch NaOH

 Cho muối X vào dung dịch NaOH đun nóng: Khi đun nóng muối với dung dịch NaOH, có thể xảy ra một số phản ứng, tùy thuộc vào loại muối và điều kiện cụ thể.

 Các muối phản ứng được với dung dịch NaOH là: Một số muối như muối của kim loại kiềm thổ và một số kim loại khác có thể phản ứng với dung dịch NaOH để tạo ra hydroxit tương ứng và giải phóng khí hydro.

 Cho muối X tác dụng với dung dịch NaOH dư: Phản ứng này cũng sẽ tạo ra hydroxit của kim loại và giải phóng khí hydro, nếu muối X là muối của một kim loại có khả năng phản ứng với NaOH.

3. Bài tập dung dịch muối

 Bài 1: Cho muối X vào dung dịch NaOH, đun nóng, thu được một chất khí làm xanh giấy quỳ ẩm. Chất nào thỏa mãn tính chất của X ?

 Lời giải:

 Chất X có thể là (NH4)2CO3

 PT: (NH4)2CO3+ NaOH--> NA2CO3 + NH3 +H20

 Bài 2: Dung dịch muối không phản ứng với Fe là

 Lời giải:

 Fe có tính khử yếu hơn Mg nên không thể đẩy Mg ra khỏi dung dịch muối.

 Bài 3: Một bình đựng 400g dung dịch nước muối chứa 20% muối. Hỏi phải đổ thêm vào bình đó bao nhiêu gam nước lã để được một bình nước muối chứa 10% muối ?

 Lời giải:

 

 Bài 4: Các muối phản ứng được với dung dịch NaOH là

 Lời giải:

 MgCl2 + 2NaOH → Mg(OH)2 ↓ + 2NaCl

 CuSO4 + 2NaOH → Cu(OH)2 ↓ + Na2SO4

 Bài 5: Cho muối X tác dụng với dung dịch NaOH dư, thu được dung dịch chứa hai chất tan. Mặt khác, cho a gam dung dịch muối X tác dụng với a gam dung dịch Ba(OH)2, thu được 2a gam dung dịch Y. Công thức của X là

 Lời giải:

 

 Bài 6: Một bình điện phân chứa dung dịch muối niken với hai điện cực bằng niken. Biết đương lượng điện hoá của niken là 0,3.10−3 g/C và khối lượng niken bám vào catot trong 1 giờ khi cho dòng điện có cường độ I chạy qua bình này là 5,4g. Cường độ dòng điện chạy qua bình bằng

 Lời giải:

 Cường độ dòng điện chạy qua bình bằng:

 I = m / (k*t) = 5,4 / (0.3*10^-3 * 3600) = 5A

 Dung dịch muối không chỉ đóng một vai trò quan trọng trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta, mà còn mang lại nhiều phản ứng hóa học thú vị và bổ ích. Hãy tiếp tục khám phá và thử nghiệm để hiểu rõ hơn về thế giới kỳ diệu của hóa học.

  

 20