Chelate là gì – Mua chelate ở đâu Việt Nam

 Nguyên tố vi lượng là thế hệ mới của các hợp chất hóa học. Nó cung cấp khả năng tạo ra nhiều loại nguyên tố vi lượng cho cây trồng

 Chelate là gì

 Chelate là phức chất vòng càng (càng cua) giữa các hợp chất hữu cơ dẫn xuất từ Aminoaxit, Polycacboxylic axit với các ion kim loại. Ion kim loại được bảo vệ tránh các yếu tố làm giảm hoạt tính như pH của đất, gốc photphat, cacsbonat, sunfua,… Phức này có độ tan hoàn toàn trong nước.

 Vi lượng chelate là gì

 Vi lượng chelate là một loại phân bón mà các ion vi lượng (Fe, Zn, Mn, Cu) được gắn với một phức hữu cơ có hình càng cua- gọi là chelate. Nhờ đó, các nguyên tố vi lượng được bảo vệ khỏi quá trình oxy hóa, kết tủa và cố định trong một số điều kiện nhất định. Giúp cây trồng hấp thụ các dinh dưỡng vi lượng nhanh hơn.

 Mua chelate ở đâu Việt Nam

 Đứng trước nhu cầu sử dụng chelate  đang ngày 1 tăng tại Việt Nam. Vua hóa chất hiện nay bán lẻ chelate toàn quốc.

 Với các sản phẩm đa dạng như:

 

 Tính chất của chelate

 Chelate ổn định hơn các hợp chất không phân biệt có thành phần tương đương và sự chelate càng mở rộng – nghĩa là, số lượng vòng đóng với nguyên tử kim loại càng lớn – hợp chất càng bền. Hiện tượng này được gọi là hiệu ứng chelate; nó thường được cho là do sự gia tăng đại lượng nhiệt động lực học được gọi là entropi đi kèm với sự tạo thành. Tính ổn định của chelate cũng liên quan đến số nguyên tử trong vòng chelate. Nói chung, các chelate chứa các vòng năm hoặc sáu ghi nhớ ổn định hơn các chelate có các vòng bốn, bảy hoặc tám ghi nhớ.

  

  

 Tag: vietnam viet