Axit Picric – Khái niệm, công thức và điều chế

 Axit picric là một hợp chất hóa học có tên khoa học là 2,4,6-Trinitrophenol. Hợp chất này có công thức hóa học C6H3N3O7 và được sử dụng trong nhiều lĩnh vực như công nghiệp, y học và thí nghiệm hóa học. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu về axit picric, công thức của nó và các phương pháp điều chế.

Khái niệm về axit picric

 Axit picric có dạng là một chất rắn màu vàng, không mùi, dễ cháy và nổ. Vì tính chất dễ nổ, axit picric được sử dụng làm thuốc nổ và chất tạo màu trong công nghiệp sơn màu. Trong y học, axit picric được sử dụng trong việc xác định protein và tẩy màu mô trong giải phẫu bệnh.

Công thức hóa học của axit picric

 Công thức hóa học của axit picric là C6H3N3O7. Trong công thức này, có 6 nguyên tử carbon, 3 nguyên tử hydro, 3 nguyên tử nitơ và 7 nguyên tử oxy. Axit picric có cấu trúc phân tử gồm một nhóm phenol được nitro hóa ở vị trí 2, 4 và 6.

Điều chế axit picric từ benzen

 Để điều chế axit picric từ benzen, chúng ta có thể thực hiện các bước sau:

 Bước 1: Benzen phản ứng với HNO3 (axit nitric) để tạo ra nitrobenzen.

 Bước 2: Nitrobenzen được chuyển thành dinitrobenzen bằng cách phản ứng với HNO3.

 Bước 3: Dinitrobenzen tiếp tục phản ứng với HNO3 để tạo thành axit picric (2,4,6-Trinitrophenol).

Điều chế axit picric từ metan

 Điều chế axit picric từ metan không phải là phương pháp thông thường do quá trình điều chế khó kiểm soát và hiệu quả không cao. Tuy nhiên, metan có thể được sử dụng như một nguồn cacbon để điều chế benzen thông qua quá trình hóa dầu, rồi tiếp tục điều chế axit picric như phương pháp đã nêu ở trên.

 Axit picric là một hợp chất hóa học quan trọng với nhiều ứng dụng trong công nghiệp, y học và thí nghiệm hóa học. Công thức hóa học của axit picric là C6H3N3O7, và nó có cấu trúc phân tử gồm một nhóm phenol được nitro hóa ở vị trí 2, 4 và 6. Có hai phương pháp chính để điều chế axit picric: từ benzen và từ metan. Tuy nhiên, phương pháp điều chế từ benzen được ưa chuộng hơn vì tính hiệu quả và dễ kiểm soát của nó.

  

 acid kcl gì naphthalene vitamin b1 trinitrophenol anilin hcn merck preparation of