2 anh lớn trong ngành hóa chất

 Tổng Công Ty Phân Bón và Hóa Chất Dầu Khí – CTCP (PVFCCo) và Tổng Công Ty Hóa Chất và Dịch Vụ Dầu Khí (PVChem) là hai trong số những đơn vị hàng đầu của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN), chuyên sản xuất và cung cấp các sản phẩm hóa chất và phân bón cho ngành công nghiệp và nông nghiệp.

 Tổng Công Ty Phân Bón và Hóa Chất Dầu Khí – CTCP (PVFCCo)

 Tổng Công Ty Phân Bón và Hóa Chất Dầu Khí – CTCP (PVFCCo) được thành lập vào năm 1960 và là một trong những đơn vị hàng đầu trong lĩnh vực sản xuất và cung cấp phân bón và hóa chất dầu khí. Công ty có khả năng sản xuất các loại phân bón đạm kali, phân bón lân, phân bón phức hợp, hóa chất dầu khí, v.v. Với đội ngũ kỹ sư và công nhân có chuyên môn cao, công ty đảm bảo chất lượng sản phẩm và đáp ứng nhu cầu của khách hàng trong và ngoài nước.

 Ngoài ra, PVFCCo cũng cam kết thực hiện các hoạt động sản xuất và kinh doanh bền vững, bảo vệ môi trường và giảm thiểu tác động của hoạt động sản xuất đến môi trường.

 Tổng Công Ty Hóa Chất và Dịch Vụ Dầu Khí (PVChem)

 Tổng Công Ty Hóa Chất và Dịch Vụ Dầu Khí (PVChem) được thành lập vào năm 2007, là một trong những đơn vị hàng đầu trong lĩnh vực sản xuất và cung cấp hóa chất và dịch vụ dầu khí. Công ty có khả năng sản xuất các loại hóa chất dầu khí, như axit sulfonic, benzene sulfonic, sodium hydroxide, methanol, v.v. và cung cấp dịch vụ tư vấn và kỹ thuật cho các hoạt động khai thác, sản xuất và vận chuyển dầu khí.

 PVChem cam kết đảm bảo chất lượng sản phẩm và dịch vụ, đồng thời cũng coi trọng vấn đề bảo vệ môi trường và luôn nỗ lực để giảm thiểu tác động của hoạt động sản xuất đến môi trường.

 Tổng Công Ty Phân Bón và Hóa Chất Dầu Khí – CTCP (PVFCCo) và Tổng Công Ty Hóa Chất và Dịch Vụ Dầu Khí (PVChem) là hai trong số những đơn vị hàng đầu của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN), đóng góp tích cực vào sự phát triển của ngành công nghiệp và nông nghiệp trong nước. Cả PVFCCo và PVChem đều có các chi nhánh và nhà máy sản xuất trên toàn quốc, đồng thời cũng xuất khẩu sản phẩm sang nhiều thị trường quốc tế. Các sản phẩm của hai công ty đều đáp ứng tiêu chuẩn chất lượng và an toàn của các cơ quan quản lý, được khách hàng trong và ngoài nước tin tưởng sử dụng.

  

 khí-ctcp miền bắc việc làm