Thông Tư 78 về Hóa Đơn Điện Tử: Tổng Quan và Hướng Dẫn Tra Cứu

 Thông Tư số 78/2014/TT-BTC (thông tư 78) được Bộ Tài chính ban hành vào ngày 18/06/2014, đánh dấu một bước ngoặt quan trọng trong việc sử dụng và quản lý hóa đơn điện tử tại Việt Nam. Dưới đây là hướng dẫn chi tiết về thông tư 78, ký hiệu hóa đơn điện tử, và cách tra cứu hóa đơn theo thông tư này.

1. Thông Tư 78 về Hóa Đơn Điện Tử: Tổng Quan

 Thông tư 78 là một phần của hệ thống pháp luật nhằm quản lý và điều chỉnh việc sử dụng hóa đơn điện tử trong các giao dịch thương mại. Thông tư này bao gồm:

 Quy định về việc phát hành và sử dụng hóa đơn điện tử.

 Định rõ ký hiệu hóa đơn điện tử.

 Quy trình và biểu mẫu liên quan đến việc sử dụng hóa đơn điện tử.

2. Ký Hiệu Hóa Đơn Điện Tử Theo Thông Tư 78

 Ký hiệu hóa đơn điện tử được đặc trưng bởi một chuỗi ký tự đặc biệt, bao gồm cả số và chữ. Ký hiệu này giúp đảm bảo tính duy nhất của mỗi hóa đơn và làm cho việc tra cứu trở nên dễ dàng hơn.

 Mã số thuế của người bán.

 Ký hiệu mẫu hóa đơn.

 Ký hiệu kinh doanh của người bán.

 Số thứ tự của hóa đơn trong chuỗi.

3. Tra Cứu Hóa Đơn Theo Thông Tư 78

 Tra cứu hóa đơn điện tử theo thông tư 78 có thể được thực hiện thông qua một số cách sau:

 Trực tiếp tại cơ quan thuế: Các cá nhân và doanh nghiệp có thể tra cứu hóa đơn tại cơ quan thuế địa phương.

 Tra cứu trực tuyến: Một số trang web chính thức cung cấp dịch vụ tra cứu hóa đơn điện tử.

 Bước 1: Truy cập trang web tra cứu hóa đơn của Tổng cục Thuế.

 Bước 2: Nhập thông tin cần thiết, bao gồm ký hiệu hóa đơn và mã số thuế.

 Bước 3: Bấm tra cứu để xem kết quả.

 Thông tư 78 đã mở rộng khả năng sử dụng và quản lý hóa đơn điện tử tại Việt Nam, làm cho việc giao dịch thương mại trở nên hiệu quả và minh bạch hơn. Sự hiểu biết về ký hiệu hóa đơn điện tử và cách tra cứu hóa đơn theo thông tư này sẽ giúp người dùng sử dụng và theo dõi hóa đơn một cách dễ dàng và chính xác.