rtee nhà bao việc lyric

 Mắt em chớp chớp hai nháy

 Bao người tranh nhau thi đua

 Khôn thì giữ chắc chắc tay lái

 Không thì đừng hỏi chị thua

 Thầy anh có chiếc hai cánh

 Cổ luôn lấp lánh khăn để xệch tông

 Vòng 3 anh cho 2 đánh

 Khiến cho u buồn không thể lệch tông

 Lời em nói thấm sao thính qua

 Mắt em giống cá lao kính râm

 Xưa chê anh nghèo giờ hối hận chưa

 Nay anh sang giàu giờ hối hận chưa

 Con tim anh đâu dễ dãi cho em R

 Để mà vội vàng trao đi chất Tee

 Anh đã học được môn võ lạnh lùng

 Từ trong đôi mắt GDucky

 Bước lên xe đi overnight

 Anh thích nghệ thuật đừng bàn đến giấy tờ

 Chillin night life nguyên đêm lai rai

 Bao cuộc vui cuồng điên nên anh thấy giờ

 Yêu đương gì tầm này nhà bao việc rồi

 Lỡ đâm đầu vào tránh làm sao thiệt thòi

 Yêu đương gì tầm này nhà bao việc rồi

 Stuck the ngôn tình anh cho outtrend thôi

 Yêu đương gì tầm này nhà bao việc rồi

 Lỡ đâm đầu vào tránh làm sao thiệt thòi

 Yêu đương gì tầm này nhà bao việc rồi

 Stuck the ngôn tình anh cho outtrend thôi

 Bao việc bao việc bao việc làm

 Yêu đương hôm nay anh không màng

 Bao việc bao việc bao việc làm

 Xin thôi khiến môi anh vội vàng

 Như sấm sét bởi anh là the Thor

 Tẩy em trắng xóa như là clo

 Em này là ai vậy Tony D

 Tôi đang bận livestream on TV

 Em như sói đói sao không thả nai

 Chi phải nói dối sao không xã vai

 Cố tình hứng giọt sương ở trên bả vai

 Lại chẳng chờ anh đến và rồi thả like

 Hẹn em hôm nay em lại bảo mai

 Anh chỉ hơn tay không lừa đảo ai

 Anh cần thảo mộc không cần thảo mai

 Em cần bảo bọc không cần bão like

 Bước lên xe đi overnight

 Anh thích nghệ thuật đừng bàn đến giấy tờ

 Chillin night life nguyên đêm lai rai

 Bao cuộc vui cuồng điên nên anh thấy giờ

 Yêu đương gì tầm này nhà bao việc rồi

 Lỡ đâm đầu vào tránh làm sao thiệt thòi

 Yêu đương gì tầm này nhà bao việc rồi

 Stuck the ngôn tình anh cho outtrend thôi

 Yêu đương gì tầm này nhà bao việc rồi

 Lỡ đâm đầu vào tránh làm sao thiệt thòi

 Yêu đương gì tầm này nhà bao việc rồi

 Stuck the ngôn tình anh cho outtrend thôi

 Bao việc bao việc

 Xưa chê anh nghèo giờ hối hận chưa

 Bao việc bao việc

 Nay anh sang giàu giờ hối hận chưa

 Hẹn em hôm nay em lại bảo mai

 Anh chỉ hơn tay không lừa đảo ai

 Anh cần thảo mộc không cần thảo mai

 Em cần bảo bọc không cần bão like

 Bước lên xe đi overnight right

 Anh thích nghệ thuật đừng bàn đến giấy tờ

 Chillin night life nguyên đêm lai rai

 Nguyên đêm bao trai theo nên đôi mắt em thấy mờ

 Yêu đương gì tầm này nhà bao việc rồi

 Lỡ đâm đầu vào tránh làm sao thiệt thòi

 Yêu đương gì tầm này nhà bao việc rồi

 Stuck the ngôn tình anh cho outtrend thôi

 Yêu đương gì tầm này nhà bao việc rồi

 Lỡ đâm đầu vào tránh làm sao thiệt thòi

 Yêu đương gì tầm này nhà bao việc rồi

 Stuck the ngôn tình anh cho outtrend thôi.

 Tag: rtee nhà bao việc lyric