Quản lý chất lượng là gì – Hệ thống quản lý chất lượng

 Quản lý chất lượng – một thuật ngữ ngày càng phổ biến trong môi trường kinh doanh hiện đại, nhưng chất lượng là gì và quản lý chất lượng có nghĩa là gì?

 Đơn giản, chất lượng có thể được hiểu là mức độ phù hợp với yêu cầu của khách hàng, liệu sản phẩm hay dịch vụ có thể đáp ứng được nhu cầu của người tiêu dùng hay không. Quản lý chất lượng chính là việc quản lý và kiểm soát các hoạt động để đảm bảo sản phẩm hoặc dịch vụ đáp ứng các tiêu chuẩn chất lượng đã được đặt ra.

 Để quản lý chất lượng một cách hiệu quả, các tổ chức và doanh nghiệp thường sử dụng Hệ thống quản lý chất lượng (QMS). Đây là một khung hệ thống được xây dựng dựa trên các nguyên tắc quản lý chất lượng, bao gồm việc xác định các yêu cầu chất lượng, thiết lập các mục tiêu chất lượng, thực hiện các biện pháp để đạt được mục tiêu này và kiểm tra và cải tiến liên tục.

 Trên thế giới, hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015 là một trong những tiêu chuẩn phổ biến nhất. ISO 9001:2015 đặt ra một khung để xây dựng, triển khai và cải thiện hệ thống quản lý chất lượng, dựa trên 7 nguyên tắc quản lý chất lượng, bao gồm: tập trung vào khách hàng, lãnh đạo, sự tham gia của mọi người, tiếp cận quy trình, cải tiến liên tục, tiếp cận dựa trên quyết định và quản lý quan hệ để đạt được các lợi ích tương hỗ.

 Để thực hiện quản lý chất lượng, các tổ chức thường sử dụng một quy trình quản lý chất lượng, từ việc xác định yêu cầu chất lượng, thiết kế sản phẩm, quy trình sản xuất, kiểm tra chất lượng và cải tiến liên tục. Phương pháp 5S từ Nhật Bản cũng thường được sử dụng như một công cụ trong quản lý chất lượng, giúp tối ưu hóa quy trình và môi trường làm việc.

 Việc làm quản lý chất lượng ngày càng trở thành một nhu cầu thiết yếu trong nhiều ngành công nghiệp. Với mục tiêu đảm bảo và nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ, người quản lý chất lượng đóng vai trò quan trọng trong việc phát hiện và ngăn chặn các vấn đề chất lượng, đồng thời cải thiện quy trình sản xuất và dịch vụ.

 Quản lý chất lượng toàn diện (TQM) là một phương pháp được sử dụng rộng rãi, đặt trọng tâm vào việc cải tiến liên tục tất cả các khía cạnh của tổ chức, từ quy trình công việc, sản phẩm, dịch vụ, đến văn hóa công ty và môi trường làm việc.

 Sơ đồ quy trình quản lý chất lượng cũng là một công cụ hữu ích, minh họa quy trình công việc từ đầu đến cuối để giúp tìm hiểu và kiểm soát chất lượng. Sơ đồ này thường bao gồm các khâu như xác định yêu cầu chất lượng, lập kế hoạch, triển khai, kiểm soát và cải tiến.

 Hiện nay, ngoài ISO 9001:2015, có rất nhiều hệ thống quản lý chất lượng khác như Six Sigma, Lean Management, Baldrige Performance Excellence Program,… Mỗi hệ thống có những phương pháp, công cụ và tiêu chuẩn riêng, phù hợp với nhu cầu và môi trường cụ thể của từng tổ chức.

 Quản lý chất lượng không chỉ giúp nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ, mà còn góp phần nâng cao uy tín và địa vị của doanh nghiệp trên thị trường, tạo niềm tin cho khách hàng và đối tác.

  

 nhân viên 9000 9001 2015