Một người nâng một tấm gỗ đồng chất

 Một người nâng một tấm gỗ đồng chất, tiết diện đều, có trọng lượng P = 200 N. Người ấy tác dụng một lực F vào đầu trên của tấm gỗ để giữ cho nó hợp với mặt đất một góc a = 30°30°. Tính độ lớn của lực trong hai trường hợp : Lực F hướng thẳng đứng lên trên

 

 Đáp án:

 

 Khi nâng một tấm gỗ đồng chất, người đó sẽ phải cân nhắc đến hai yếu tố chính – trọng lượng của tấm gỗ và sự cân bằng. Trọng lượng của tấm gỗ tạo ra một lực hướng xuống, trong khi lực mà người đó dùng để nâng tấm gỗ hướng lên. Để tấm gỗ không rơi xuống hay bị lệch, hai lực này phải cân nhau – một ứng dụng trực tiếp của quy luật Newton.