Low Sulfur Surcharge: Hiểu Rõ Phí Phụ Thu Nhiên Liệu Ít Lưu Huỳnh

 Trong bối cảnh quốc tế ngày càng chú trọng đến vấn đề bảo vệ môi trường, việc giảm thiểu lượng khí thải độc hại từ các nguồn gây ô nhiễm trở nên cấp bách hơn bao giờ hết. Đối với ngành vận tải biển, một trong những biện pháp tích cực được áp dụng là sử dụng nhiên liệu ít lưu huỳnh để giảm lượng khí sulfur dioxide (SO2) thải ra môi trường. Điều này dẫn đến sự xuất hiện của “Low Sulfur Surcharge” (LSS) – phí phụ thu nhiên liệu ít lưu huỳnh. Bài viết này sẽ giải thích rõ ràng về LSS, tại sao nó lại được áp dụng, và ảnh hưởng của nó đối với ngành vận tải biển.

Low Sulfur Surcharge Là Gì

 Low Sulfur Surcharge (LSS) là một loại phí phụ thu được áp dụng bởi các hãng vận tải biển để bù đắp cho chi phí cao hơn khi sử dụng nhiên liệu ít lưu huỳnh. Điều này là kết quả của các quy định mới được thiết lập bởi Tổ chức Hàng hải Quốc tế (IMO), nhằm giảm thiểu tác động tiêu cực của khí thải SO2 đến môi trường. Cụ thể, từ ngày 1 tháng 1 năm 2020, IMO đã yêu cầu tất cả tàu biển sử dụng nhiên liệu có hàm lượng lưu huỳnh không vượt quá 0.5%, giảm mạnh từ mức trước đó là 3.5%.

Low Sulfur Surcharge Là Phí Gì

 LSS không phải là một loại phí cố định mà biến động tùy theo giá nhiên liệu trên thị trường và các yếu tố khác như loại tàu, tuyến đường vận chuyển và khối lượng hàng hóa. Phí này được tính toán dựa trên sự chênh lệch giữa giá nhiên liệu truyền thống và nhiên liệu ít lưu huỳnh, nhằm đảm bảo rằng các hãng vận tải biển không phải gánh chịu toàn bộ gánh nặng tài chính từ việc chuyển sang sử dụng nhiên liệu sạch hơn.

Tại Sao Phải Áp Dụng Low Sulfur Surcharge

 Việc áp dụng LSS là một phần của nỗ lực toàn cầu nhằm giảm thiểu ô nhiễm không khí từ ngành vận tải biển, đặc biệt là giảm lượng khí thải SO2 và NOx. Các khí thải này không chỉ gây hại cho sức khỏe con người, mà còn đóng góp vào hiện tượng mưa axit và biến đổi khí hậu. Bằng cách giảm hàm lượng lưu huỳnh trong nhiên liệu, ngành vận tải biển có thể giảm đáng kể lượng khí thải độc hại, góp phần vào một môi trường sống sạch hơn và an toàn hơn.

Ảnh Hưởng Của Low Sulfur Surcharge Đối Với Ngành Vận Tải Biển

 Việc áp dụng LSS có ảnh hưởng rõ rệt đến chi phí vận hành của các hãng vận tải biển. Nhiên liệu ít lưu huỳnh có giá cao hơn so với nhiên liệu truyền thống, do đó việc chuyển đổi này đòi hỏi một khoản đầu tư đáng kể từ phía các doanh nghiệp. Tuy nhiên, nó cũng thúc đẩy ngành vận tải biển tìm kiếm các giải pháp sáng tạo và bền vững hơn, như việc nâng cấp tàu biển để tăng hiệu suất sử dụng nhiên liệu hoặc đầu tư vào công nghệ nhiên liệu thay thế.

 Low Sulfur Surcharge là một biện pháp quan trọng trong nỗ lực của ngành vận tải biển nhằm giảm thiểu ảnh hưởng tiêu cực đến môi trường. Mặc dù việc này mang lại thách thức về mặt tài chính cho các hãng vận tải biển, nó cũng mở ra cơ hội để ngành này phát triển theo hướng bền vững hơn. Bằng cách chấp nhận giá cao hơn cho nhiên liệu sạch hơn, cả ngành vận tải biển và khách hàng đều đóng góp vào một tương lai xanh hơn, sạch hơn cho hành tinh của chúng ta.

 sulphur fuel meaning