Lời bài hát nhà em ở lưng đồi

 Nhà em ở lưng đồi

 Nơi chim rừng thánh thót

 Bầu trời xanh dịu ngọt

 Gió tràn về mênh mang

 Nhà em giữa nắng vàng

 Con suối tràn bờ đá

 Hương rừng thơm mùa hạ

 Đường chiều về quanh co

 Nhà em ở lưng đồi

 Mẹ cười bên nương ngô

 Mừng năm nay được mùa

 Theo tiếng khèn xuống phố

 Nhà em ở nơi đó

 Theo cha bẫy gà rừng

 Cùng lũ bạn tới trường

 Tuổi thơ xanh vời vợi

 Nhà em ở nơi đó

 Hoa nở trắng cánh rừng

 Bầy ong theo mùi hương

 Về bên kia khe núi

 Nhà em ở nơi đó

 Chập chờn những giấc mơ

 Nơi dâng trào thương nhớ

 Em về nơi lưng đồi

 Nhà em giữa nắng vàng

 Con suối tràn bờ đá

 Hương rừng thơm mùa hạ

 Đường chiều về quanh co

 Nhà em ở lưng đồi

 Mẹ cười bên nương ngô

 Mừng năm nay được mùa

 Theo tiếng khèn xuống phố

 Nhà em ở nơi đó

 Theo cha bẫy gà rừng

 Cùng lũ bạn tới trường

 Tuổi thơ xanh vời vợi

 Nhà em ở nơi đó

 Hoa nở trắng cánh rừng

 Bầy ong theo mùi hương

 Về bên kia khe núi

 Nhà em ở nơi đó

 Chập chờn những giấc mơ

 Nơi dâng trào thương nhớ

 Em về nơi lưng đồi

 Nhà em ở nơi đó

 Hoa nở trắng cánh rừng

 Bầy ong theo mùi hương

 Về bên kia khe núi

 Nhà em ở nơi đó

 Chập chờn những giấc mơ

 Nơi dâng trào thương nhớ

 Em về nơi lưng đồi

 Chập chờn những giấc mơ

 Nơi dâng trào thương nhớ

 Em về nơi lưng đồi

 bài hát lời thùy chi lyrics mp3 e nghe