Lời bài hát “hình bóng quê nhà”

 Về tới đầu làng con chim sáo nhỏ hát vang rộn ràng

 Qua nhịp cầu tre qua mấy con đê thắm đượm tình quê

 Bao năm qua cách trở đường xa xuôi ngược bôn ba

 Ôi kỷ niệm yêu mái tranh nghèo toả khói lam chiều

 Còn nhớ nụ cười câu ca mát rượi chứa chan lòng người

 Đâu rồi ngày xưa ai đón ai đưa nắng đổ chiều mưa

 Quê hương ơi ấm mãi đời tôi uống ngọt đôi môi

 Thương quá là thương tuổi thơ nào ngọt đắng vui buồn

 À ơi con nước lớn chảy xuôi

 Đưa con thuyền chao nghiêng

 Theo nhịp chèo bơi ai ngân nga câu hò

 Hò ơi gió đưa gió đẩy về rẫy ăn còng

 Về sông ăn cá về sông ăn cá về đồng ăn cua

 Từ lúc vào đời chân quen đất nẻ sớm trưa chiều hè

 Ôi đẹp làm sao đêm sáng trăng cao gõ nhịp chày mau

 Nghe quê hương tiếng gọi mời thương những ngày tha phương

 Trong cõi đời ta giữ bên lòng hình bóng quê nhà

 Còn nhớ nụ cười câu ca mát rượi chứa chan lòng người

 Đâu rồi ngày xưa ai đón ai đưa nắng đổ chiều mưa

 Quê hương ơi ấm mãi đời tôi uống ngọt đôi môi

 Thương quá là thương tuổi thơ nào ngọt đắng vui buồn

 À ơi con nước lớn chảy xuôi

 Đưa con thuyền chao nghiêng

 Theo nhịp chèo bơi ai ngân nga câu hò

 Hò ơi gió đưa gió đẩy về rẫy ăn còng

 Về sông ăn cá về sông ăn cá về đồng ăn cua

 Từ lúc vào đời chân quen đất nẻ sớm trưa chiều hè

 Ôi đẹp làm sao đêm sáng trăng cao gõ nhịp chày mau

 Nghe quê hương tiếng gọi mời thương những ngày tha phương

 Trong cõi đời ta giữ bên lòng hình bóng quê nhà

 Nghe quê hương tiếng gọi mời thương những ngày tha phương

 Trong cõi đời ta giữ bên lòng hình bóng quê nhà

 Tag: lời bài hát hình bóng quê nhà

 karaoke lời bài nhạc