Lời bài hát cả nhà thương nhau

 Bài Hát: Cả Nhà Thương Nhau

  •  Sáng tác: Phan Văn Minh

 Lời bài hát:

 Ba thương con vì con giống mẹ

 Mẹ thương con vì con giống ba

 Cả nhà ta cùng thương yêu nhau

 Xa là nhớ, gần nhau là cười.

 Ba thương con vì con giống mẹ

 Mẹ thương con vì con giống ba

 Cả nhà ta cùng thương yêu nhau

 Xa là nhớ, gần nhau là cười.

 Cả nhà ta cùng thương yêu nhau

 Xa là nhớ, gần nhau là cười.

 Đây là một bài hát thiếu nhi rất phổ biến ở Việt Nam, nói về tình yêu thương trong gia đình.

 xuân mai bai hat nhạc