Lời bài hát “đi nhà trẻ” & “địu con đi nhà trẻ”

Lời bài hát đi nhà trẻ

 Đi nhà trẻ các bạn ơi,

 Cùng vui chơi ô tô tàu hỏa,

 Ta tìm gỗ xếp cửa xếp nhà,

 Xây cầu cống lối vào đường ra,

 Ngày mai cháu lớn cháu làm thợ xây.

Lời bài hát địu con đi nhà trẻ

 Con thương ơi, con quý ơi, nhà trẻ đó con nằm con chơi.

 Con thương ơi, con quý ơi, mẹ địu con đi nhà gửi trẻ.

 Nhà trẻ đấy, trên cao này, bốn phương trời thổi gió hương bay.

 Trong dòng suối, trong bản làng, nắng tươi vàng trải nương lúa vàng.

 Con thương ơi, con quý ơi.

 Của con đấy con ơi, cả đồng lúa cả nương đồi,

 cả bốn năm phương trời, cả ngày mai, cả cuộc đời.

 Của con đấy con ơi, cả trời cao với tầng mây trắng,

 cả núi non, cả rừng, cả dòng suối hát reo mừng.

 Núi, rừng, dòng suối là của con đấy con ơi.

 Ngày mai lớn khôn lên, cả dòng suối này vẫn đầy,

 thả sức con quăng chài, tận biển khơi, tận sông dài.

 Ngày mai lớn khôn lên, đẹp bàn tay con cầm cây súng,

 thả sức con xông rừng, diệt con thú, giết quân thù.

 Biển, rừng, dòng sông là của con đấy con ơi.

 Con thương ơi, con quý ơi, nhà trẻ đó con nằm con chơi.

 Mẹ đi nương, cấy lúa nương, trồng khoai sắn ấm no bản mường.

 Mẹ cuốc xới, mẹ vun trồng, gắng đêm ngày làm thêm bằng hai.

 Cho thêm lúa, ra chiến trường, bố yên lòng chiến đấu đường dài.

 Con thương ơi, con quý ơi.

 Của con đấy con ơi, cả đồng lúa cả nương đồi,

 cả bốn năm phương trời, cả ngày mai, cả cuộc đời.

 Của con đấy con ơi, cả trời cao với tầng mây trắng,

 cả núi non, cả rừng, cả dòng suối hát reo mừng.

 Núi, rừng, dòng suối là của con đấy con ơi.

 Ngày mai lớn khôn lên, cả dòng suối này vẫn đầy,

 thả sức con quăng chài, tận biển khơi, tận sông dài.

 Ngày mai lớn khôn lên, đẹp bàn tay con cầm cây súng,

 thả sức con xông rừng, diệt con thú, giết quân thù.

 Biển, rừng, dòng sông là của con đấy con ơi.