Lời bài hát con đường học trò

 Con đường nằm dưới hàng cây, dắt em đi giữa hai hè phố vui

 Hàng cây ngày mỗi xanh tươi nghiêng lòng say đắm tiếng cười giòn tan.

 Em qua em lại bao lần hồn nhiên là những bước chân học trò.

 Con đưòng học trò, con đường học trò, đưa em qua những mộng mơ tuổi hồng.

 Tag: Lời bài hát con đường học trò bản nhạc