Lời bài hát hoa sứ nhà nàng

 Đêm đêm ngủ mùi hương, mùi hoa sứ nhà nàng

 Hương nồng hoa tình ái, đậm đà gây nhớ gọi tên

 Nhà nàng cách gần bên, giàn hoa sứ ranh vườn

 Nhìn sang trộm nhớ thương thầm, mơ ngày mai lứa đôi.

 Hôm qua mẹ bảo tôi nhờ hoa sứ nhà nàng

 Ướp trà thơm đãi khách họ hàng cô bác đều khen

 Nhờ nàng hái giùm tôi, màu hoa thắm chưa tàn

 Nụ hoa còn giữ nhụy vàng, chắc nàng hiểu tình tôi.

 Nhưng đêm trở sầu, em bước qua cầu

 Cuộc tình tan đau bể dâu.

 Biết chăng ngày sau khi ngõ về gần nhau,

 tình ôi đóm lửa phai màu.

 Đêm đêm ngủ mùi hương, mùi hoa sứ bẽ bàng

 Hoa tình yêu rụng vỡ, một trời tim tím thở than

 Nhà nàng với nhà tôi tình thân thiết vô vàn

 Làm sao nàng nỡ phụ phàng, để tình tôi dở dang.

 Tag: Lời bài hát hoa sứ nhà nàng

 karaoke lời bài hát lyric lyrics