Khám Phá và Hoàn Thiện Dãy Chuyển Hóa CH₄: Viết và Hiểu Rõ Hơn về PTHH

 Chào mừng các bạn đến với bài viết hôm nay, nơi chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn cách viết phương trình hóa học (PTHH) để thực hiện và hoàn thiện dãy chuyển hóa với sự xuất hiện của phân tử CH₄ (metan). Dãy chuyển hóa hóa học là một chuỗi các phản ứng hóa học, nơi một sản phẩm của phản ứng trước đó trở thành chất phản ứng cho phản ứng tiếp theo. Và trong trường hợp này, chúng ta sẽ tập trung vào phân tử metan.

Bước 1: Xác định Chất Xuất Phát

 Trước tiên, chúng ta cần xác định chất xuất phát trong dãy chuyển hóa, đó là metan (CH₄). Metan là một hydrocarbon đơn giản với bốn nguyên tử hydro liên kết với một nguyên tử carbon.

Bước 2: Viết PTHH Đầu Tiên

 Bây giờ, chúng ta sẽ thực hiện phản ứng đầu tiên. Một phản ứng tiêu biểu có thể là phản ứng đốt cháy hoàn toàn metan trong không khí, tạo thành CO₂ và H₂O:

 CH4​(g) + 2O2​(g) → CO2​(g) + 2H2​O(g)

Bước 3: Tiếp Tục Dãy Chuyển Hóa

 Sau khi có sản phẩm từ phản ứng đầu tiên, chúng ta có thể tiếp tục dãy chuyển hóa. Ví dụ, CO₂ có thể phản ứng với nước để tạo ra axit cacbonic (H₂CO₃):

 CO2​(g) + H2​O(l) → H2​CO3​(aq)

Bước 4: Hoàn Thiện Dãy Chuyển Hóa

 Hoàn thiện dãy chuyển hóa bằng cách tiếp tục với các phản ứng tiếp theo. Axit cacbonic có thể phân giải thành ion bicarbonate và ion hydrogen:

 H2​CO3​(aq) ⇌ HCO3−(aq) + H + (aq)

Bài tập: Cho dãy chuyển hoá sau: CH4→ A → B→ C →Cao su buna. Công thức phân tử của B là

 Lời giải:

 A. C4H6.

 B. C2H5OH.

 C. C4H4.

 D. C4H10.

 CH4 -> C2H2 -> C4H4 -> C4H6 -> cao su buna

 2CH4—->C2H2 +3H2(đk:1500 độ,làm lạnh nhanh)

 C2H2 —--> C4H4 (dime hóa, xt to)C4H4 + H2 ——> C4H6 (xt Pd/PbCO3)nC4H6 —--> Cao su Buna (xt, to, P cao)

 Qua bài viết này, chúng ta đã cùng nhau khám phá và hoàn thiện dãy chuyển hóa bắt đầu từ phân tử metan. Bằng việc viết PTHH cho từng bước chuyển hóa, chúng ta có thể hiểu rõ hơn về quy trình này từ góc độ hóa học.

 Hy vọng rằng bài viết này đã cung cấp cho bạn kiến thức cần thiết để bạn có thể tự tin thực hiện và hoàn thiện dãy chuyển hóa của mình trong tương lai. Chúng tôi mong rằng bạn đã tìm thấy thông tin này hữu ích và mong được phục vụ bạn trong các bài viết tiếp theo.

  

 ch4