KHÁI NIỆM VÀ ĐỊNH NGHĨA VẬT CHẤT

 Vật chất – một khái niệm thường được sử dụng trong nhiều lĩnh vực từ triết học đến vật lý, từ sinh học đến kinh tế. Vậy, vật chất là gì? Trong ngữ cảnh rộng nhất, vật chất có thể được hiểu là tất cả những gì tồn tại trong vũ trụ, từ những ngôi sao lớn chót vót cho đến những nguyên tử nhỏ bé không thể nhìn thấy bằng mắt thường.

VÍ DỤ VỀ VẬT CHẤT

 Để minh họa rõ hơn về vật chất, ta có thể lấy ví dụ như một quyển sách. Quyển sách được tạo thành từ những nguyên tử sắp xếp lại với nhau để tạo thành các phân tử cellulose, tạo thành giấy. Mỗi trang giấy, mực in, bìa sách, tất cả đều tồn tại hữu hình và có thể chạm vào – chúng là vật chất.

VẬT CHẤT TIẾNG ANH LÀ GÌ

 Trong tiếng Anh, vật chất được gọi là “matter”. Đây là một từ ngữ phổ biến trong các bài viết, bài giảng khoa học, thậm chí trong cuộc sống hàng ngày.

THUỘC TÍNH CƠ BẢN NHẤT CỦA VẬT CHẤT LÀ GÌ

 Thuộc tính cơ bản nhất của vật chất có thể được hiểu là có khối lượng và chiếm không gian. Khối lượng đo lường số lượng vật chất trong một vật thể, còn không gian mà vật thể chiếm giữ định vị vị trí của nó trong không gian.

TRÁCH NHIỆM VẬT CHẤT

 Trách nhiệm vật chất thường được áp dụng trong pháp luật, nghĩa là một người hoặc tổ chức có nghĩa vụ bồi thường cho thiệt hại đã gây ra, thường là dưới hình thức tiền bạc.

CỦA CẢI VẬT CHẤT LÀ GÌ

 Của cải vật chất có thể được hiểu là những sản phẩm, tài sản, đồ đạc mà một cá nhân hoặc tổ chức sở hữu.

GIÁ TRỊ VẬT CHẤT LÀ GÌ

 Giá trị vật chất thường được hiểu là giá trị tiền tệ hoặc giá trị thực tế mà một đối tượng hoặc sản phẩm mang lại. Giá trị này có thể được đo lường thông qua giá cả thị trường, hoặc thông qua tác động tích cực mà nó mang lại cho người sử dụng. Ví dụ, một chiếc xe hơi có giá trị vật chất dựa trên giá bán trên thị trường, nhưng nó cũng có giá trị vì khả năng vận chuyển nhanh chóng và thuận tiện mà nó mang lại cho người sử dụng.

 Như vậy, khái niệm vật chất mở rộng trên nhiều lĩnh vực và có thể được hiểu theo nhiều ngữ cảnh khác nhau. Dù trong bất kỳ ngữ cảnh nào, vật chất đều là một yếu tố quan trọng không thể thiếu trong cuộc sống hằng ngày và trong sự phát triển của xã hội con người.

  

 thuộc trách