Chất bị oxi hóa là gì? – Sự oxi hóa một chất là gì?

 Chất bị oxi hóa là gì?

 Chất bị oxi hóa là chất mất đi electron hoặc tăng số oxi hóa của các nguyên tử trong phân tử. Quá trình này thường đi đôi với quá trình khác là phản ứng khử.

 Sự oxi hóa một chất là gì?

 Sự oxi hóa của một chất là quá trình mất đi electron hoặc tăng số oxi hóa của các nguyên tử trong phân tử của chất đó. Đây là quá trình xảy ra trong phản ứng oxi hóa.

 Chất chỉ có tính oxi hóa là gì?

 Chất chỉ có tính oxi hóa là chất có khả năng mất đi electron trong phản ứng oxi hóa. Ví dụ như các kim loại như natri, magiê, nhôm, sắt,.. đều là các chất có tính oxi hóa.

 Trong phản ứng oxi hóa khử, chất khử là gì?

 Trong phản ứng oxi hóa khử, chất khử là chất nhận electron và giảm số oxi hóa của các nguyên tử trong phân tử của nó.

 Chất vừa có tính oxi hóa vừa có tính khử là gì?

 Chất vừa có tính oxi hóa vừa có tính khử được gọi là chất oxi hóa-khử. Ví dụ như ion permanganat (MnO4-) có tính oxi hóa, nhưng cũng có khả năng nhận electron và giảm số oxi hóa của mình.

 Trong hợp chất flo có số oxi hóa là bao nhiêu?

 Trong hợp chất flo (F2), số oxi hóa của fluor là -1.

 Chất có tính oxi hóa nhưng không có tính khử là gì?

 Một số chất có tính oxi hóa nhưng không có tính khử, chúng chỉ có khả năng mất đi electron. Ví dụ như ion nitrat (NO3-) chỉ có tính oxi hóa, không có tính khử.

 Chất nào có tính oxi hóa mạnh nhất?

 Trong các chất oxi hóa thì oxi là chất oxi hóa mạnh nhất.

 Chất nào oxi hóa được H2O?

 H2O là chất có tính khử, nên không có chất nào có thể oxi hóa H2O.

 So sánh tính chất của các cặp oxi hóa khử?

 Các cặp oxi hóa khử có tính chất trái ngược nhau. Chúng ta có thể so sánh các cặp oxi hóa khử thông qua số oxi hóa của các nguyên tử trong phân tử và khả năng nhận và nhường electron.

 Chất nào không oxi hóa được

 Trong hóa học, có một số chất không dễ dàng bị oxi hóa. Những chất này có thể có cấu trúc phân tử đặc biệt hoặc chứa các nguyên tử có năng lượng bền cao. Dưới đây là một số ví dụ về những chất không oxi hóa được:

  1.  Nitơ (N2): Nitơ là một chất khí không màu, không mùi và không cháy. Trong điều kiện thường, nitơ rất ổn định và khó bị oxi hóa.
  2.  Argon (Ar): Argon là một khí hiếm không màu và không mùi. Argon rất ổn định và không có tính oxi hóa.
  3.  Neon (Ne): Tương tự như Argon, neon là một khí hiếm không màu và không mùi. Neon rất ổn định và không có tính oxi hóa.
  4.  Đồng (Cu): Đồng là một kim loại dẫn điện tốt và có màu đỏ nâu. Tuy nhiên, đồng có khả năng bị oxi hóa nếu được tiếp xúc với không khí trong điều kiện ẩm ướt.
  5.  Bạc (Ag): Bạc là một kim loại mềm, dẫn điện tốt và có màu trắng bạc. Tuy nhiên, bạc không dễ dàng bị oxi hóa nếu được bảo quản trong điều kiện khô ráo.

 Những chất không oxi hóa được thường được sử dụng trong các ứng dụng cần tính ổn định cao, như bảo quản các sản phẩm thực phẩm hoặc dược phẩm, sản xuất thiết bị điện tử, sản xuất bao bì chứa khí, và nhiều ứng dụng khác.

  

 gì dãy gồm hai 8 tổng so2 bài 24 crom cr2o3