16 bài tập về phenol dành cho bạn ôn tập

 Bài 1: Phản ứng chứng minh phenol là một axit yếu là

 Lời giải:

 C6H5ONa + CO2 + H2O → C6H5OH + NaHCO3

 Bài 2: viết phương trình chứng minh phenol có tính axit

 Lời giải:

 Phenol có tính axit vì phản ứng với bazo, ví dụ:

 C6H5OH + NaOH -> C6H5ONa +H2O

 Bài 3: Phenol có tính axit yếu nhưng mạnh hơn h2co3 là phát biểu đúng hay sai

 Lời giải:

 Sai

 Bài 4: Để phân biệt 3 mẫu hóa chất riêng biệt: phenol, axit acrylic, axit axetic bằng một thuốc thử, người ta dùng thuốc thử là

 Lời giải:

 Dung dịch brom

 Bài 5: phenol không tác dụng với chất nào sau đây

 Lời giải:

 phenol không phản ứng với axit clohiđric: HCl

 Bài 6: phenol có tan trong nước không

 Lời giải:

 Phenol ít tan trong nước lạnh nhưng lại tan hoàn toàn trong nước nóng (khoảng 66°C) và tan trong một số chất hữu cơ khác

 Bài 7: tại sao phenol ít tan trong nước lạnh

 Lời giải:

 Do phenol là chất không phân cực sẽ dễ tan trong dung môi cùng bản chất với nó hơn nước là dung môi phân cực

 Bài 8: nhận biết benzen toluen stiren phenol

 Lời giải:

 Dùng dung dịch Br2: Có kết tủa trắng là phenol, chỉ mất màu nâu đỏ là stiren.

 Hai chất còn lại đun nóng với dung dịch KMnO4, màu tím nhạt dần là toluen. Không mất màu tím là benzen.

 Bài 9: phenol không được dùng trong ngành công nghiệp nào

 Lời giải:

 Cao su.

 Bài 10: phenol được dùng để sản xuất

 Lời giải:

 Phenol được dùng trong nhiều lĩnh vực khác nhau:

 – Công nghiệp chất dẻo: phenol là nguyên liệu để điều chế nhựa phenol formaldehyde.

 – Nông dược: Từ phenol điều chế được chất diệt cỏ dại và kích thích tố thực vật 2,4 – D ( là muối natri của axit 2,4 điclophenoxiaxetic).

 – Điều chế một số phẩm nhuộm, thuốc nổ (axit picric).

 – Do có tính diệt khuẩn nên phenol được dùng để trực tiếp làm chất sát trùng, tẩy uế, hoặc để điều chế các chất diệt nấm mốc (ortho – và para – nitrophenol…)

 Bài 11: phenol phản ứng được với dãy chất nào sau đây

 Lời giải:

 HNO3, Na2CO3, dung dịch Br2, NaOH, Na

 Bài 12: phenol tham gia phản ứng thế brom khó hơn benzen đúng hay sai

 Lời giải:

 Sai

 Bài 13: Sơ đồ tư duy phenol

 Lời giải:

 

 Bài 14: ứng dụng nào sau đây không phải của phenol

 Lời giải:

 Nhựa PVC ko được điều chế từ phenol

 Các ứng dụng của phenol

 Công nghiệp chất dẻo: phenol là nguyên liệu để điều chế nhựa phenol formaldehyde.

 Công nghiệp tơ hóa học: Từ phenol tổng hợp ra tơ polyamide.

 Nông dược: Từ phenol điều chế được chất diệt cỏ dại và kích thích tố thực vật 2,4 – D ( là muối natri của axit 2,4 điclophenoxiaxetic).

 Phenol cũng là nguyên liệu để điều chế một số phẩm nhuộm, thuốc nổ (axit picric).

 Do có tính diệt khuẩn nên phenol được dùng để trực tiếp làm chất sát trùng, tẩy uế, hoặc để điều chế các chất diệt nấm mốc (ortho – và para – nitrophenol…)

 Bài 15: Cho 18,8 gam phenol tác dụng với 45g dung dịch HNO3 63%(có H2SO4 làm xúc tác ). Hiệu suất phản ứng là 100%. Khối lượng axit picric thu được là

 Lời giải:

 0,2 mol C6H5OH + 0,45 mol HNO3 → C6H2OH(NO2)3

 nHNO3 < 3 x nC6H5OH → phenol dư

 → nC6H2OH(NO2)3 = 0,15 mol → mC6H2OH(NO2)3 = 0,15 x 239 = 34,35 gam

 Bài 16: Phenol tác dụng với tất cả nhóm chất nào trong nhóm các chất sau?

 Lời giải:

 K, NaOH, Br2, HNO3.

  

  

  

 Tag: salicylic vô hạn ở 66 độ c rắn standard solution metan disinfectant cách dưới những