12 câu hỏi về axit HF

 Câu 1: tính axit của hf mạnh hơn hcl là phát biểu đúng hay sai ?

 Đáp án:

 Sai

 Câu 2: trong dãy axit hf hcl hbr axit mạnh nhất là ( so sánh tính axit của hf hcl hbr hi )

 Đáp án

 Tính khử của các axit giảm theo thứ tự: HF < HCl < HBr < HI

 Vậy axit có tính khử mạnh nhất là HI.

 Câu 3: so sánh nhiệt độ sôi của hf hcl hbr hi

 Đáp án

 HF sôi ở 19,52°C, HCl sôi ở -85,08°C, HBr sôi ở -66,77°C, HI sôi ở -35,4°C.

 Câu 4: bằng phương pháp hóa học phân biệt các dung dịch axit sau : HF, HCl, HBr, HI

 Đáp án

 Cho dd AgNO3 có:

 AgNO3+HF—> không xảy ra phản ứng

 AgCl kết tủa trắng

 AgBr kết tủa vàng nhạt

 AgI kết tủa vàng đậm

 Câu 5: hf là liên kết gì

 Đáp án

 liên kết cộng hóa trị không cực

 Câu 6: HF có nhiệt độ sôi cao bất thường so với HCl, HBr, HI là do

 Đáp án

 HF có liên kết hiđro

 Câu 7: dùng loại bình nào để đựng dung dịch hf

 Đáp án

 Dùng loại bình nhựa teflon (chất dẻo)

 Câu 8: vì sao không dùng bình thủy tinh đựng hf

 Đáp án

 Do nó có tính chất đặc biệt là ăn mòn thuỷ tinh vì nó tác dụng được với oxit silic có trong thành phần của thuỷ tinh. Vậy nên người ta thường ứng dụng khắc thủy tinh bằng hf

 Câu 9: điện phân hỗn hợp kf và hf làm gì ?

 Đáp án

 Khi điều chế flo người ta sử dụng phương pháp điện phân hỗn hợp KF và HF

 Câu 10

 a) hf là axit gì

 b) tại sao tính axit tăng dần từ hf đến hi

 c) tại sao hf là axit yếu

 d) hf là axit mấy nấc

 Đáp án

 a) Axit flohiđric là một dung dịch của hydrogen florua (HF) trong nước

 b) Đó là vì từ F đến I độ âm điện của chúng giảm , mà độ âm điện càng lớn thì liên kết của chúng với hidrô sẽ ngày càng bền vững , mà độ mạnh yếu axit là khả năng tách ra được nhiều ion H+ nên độ âm điện của chất càng lớn thì axit dạng HX càng yếu do khó phá vỡ liên kết giữa chúng để tạo ion H+ và ngược lại

 c) Liên kết hiđro sẽ làm cho nguyên tử H bị giữ chặt hơn và việc tách ion hiđroni H+ ra sẽ khó khăn hơn => tính axit của HF yếu.

 d) là axit một nấc

 Câu 11: Đối với dung dịch HF 0,01M, nếu bỏ qua sự điện li của nước thì đánh giá nào sau đây là đúng?

 Đáp án

 HF là axit yếu, chỉ phân ly một phần nền [H+] < 0,01 (hay pH >2)

 Câu 12: tính chất đặc biệt của hf là gì

 Đáp án

 Tính chất đặc biệt của axit HF là phản ứng với SiO2 (có sẵn trong thành phần thủy tinh). Axit Flohydric (HF) hòa tan dễ dàng Silic dyoxit (SiO2) tạo ra chất khí SiF4 và nước.

  

  

  

  

  

 Tag: naoh nhận biết sắp xếp bốn acid strength chữ lên lọ an cách thể hiện 1m độc cân tồn chứa