Xông xáo là gì – Sông sáo hay xông xáo

Xông xáo là gì

 động từ

 Đến bất cứ nơi đâu, không ngại nguy hiểm, khó khăn.

 Một nhà báo năng động, xông xáo; hai hậu vệ biên xông xáo trên sân cỏ.

 tính từ

 Hăng hái trong mọi hoạt động.

 Tuổi trẻ năng động, xông xáo trong công tác.

Sông sáo hay xông xáo

 Xông xáo mới là lựa chọn chính xác