Tìm hiểu về andehit benzoic

 Benzanđehit (tiếng Anh: benzaldehyde; tên khác: anđehit benzoic)

 I. Giới thiệu về anđehit benzoic

 Định nghĩa và công thức hóa học (C7H6O)

 Thuộc tính: chất lỏng không màu có mùi giống như hạnh nhân

 II. Công dụng của andehit benzoic

 Hương vị và thành phần hương thơm trong thực phẩm và mỹ phẩm

 Trung gian trong quá trình tổng hợp thuốc nhuộm, dược phẩm và nước hoa

 Dung môi trong tổng hợp hữu cơ

 III. An toàn và Phòng ngừa

 Gây kích ứng cho da và mắt

 Có hại nếu nuốt phải

 Lưu trữ và xử lý thích hợp cần thiết

 Xác nhận với các quy định và hướng dẫn của địa phương để sử dụng trong thực phẩm và mỹ phẩm.

 anđehit benzoic là một hóa chất linh hoạt được sử dụng trong các ngành công nghiệp khác nhau vì mùi độc đáo của nó và được sử dụng làm chất trung gian trong quá trình tổng hợp các hợp chất khác. Điều quan trọng là phải xử lý cẩn thận và tuân theo các biện pháp an toàn thích hợp.

  

  

  

 Tag: anhydride