Lời bài hát tâm hồn của đá

 Một đời vô danh đá sống vẫn thờ ơ

 Nhọc nhằn năm tháng, tháng năm nhọc nhằn thêm

 Đá sống không thật gần ai và cách xa mọi người

 Dường như không biết yêu và dường như không biết nhớ

 Vì con tim giá băng nên tâm hồn vô nghĩa

 Vốn sống đời tha phương

 Mòn gót bước mà thấy trong lòng như luôn luôn lẻ loi

 Đừng sống giống như hòn đá, giống như hòn đá

 Sống không một tình yêu

 Sống chỉ biết thân mình

 Tâm hồn luôn luôn băng giá

 Đừng hóa thân thành đá

 Vì tâm hồn đá giá băng

 Từng ngày cuộc sống thoáng chốc lại đổi thay

 Bầu trời mỗi tối có biết bao sao đổi ngôi

 Nhưng có bao giờ hòn đá ấy bỗng khóc như loài người

 Vì đá không biết yêu và vì đá không biết nhớ

 Vì con tim giá băng nên tâm hồn vô nghĩa

 Vốn sống đời tha phương

 Mòn gót bước mà thấy trong lòng như luôn luôn lẻ loi

 Đừng sống giống như hòn đá, giống như hòn đá

 Sống không một tình yêu

 Sống chỉ biết thân mình

 Tâm hồn luôn luôn băng giá

 Đừng hóa thân thành đá

 Vì tâm hồn đá giá băng

 Tag: lời bài hát tâm hồn của đá lyric bức tường