Lời bài hát: Anh không muốn ra đi

 Em hay trách móc vu vơ

 Anh cho em nỗi mong chờ

 Và rồi chợt bước đến khi lẻ loi

 Yêu em như thế sao

 Không như sóng cuộn trào

 Bên em hôm nay mà mãi chốn nao.

 Sao ta không hiểu cho nhau

 Anh yêu em cũng vô bờ

 Đợi chờ là bỗng thấy như cút côi

 Bên em anh rất vui

 Chia tay thấy ngậm ngùi

 Ra đi anh lưu luyến

 Hình bóng em mà thôi.

[ĐK:]

 bàn chân anh bước mà hồn sao chẳng rời

 Đời anh vui nơi ấy sống bên em qua kiếp người

 Hãy tin anh một lần thế gian kia muôn trùng

 Và rồi trong duyên kiếp sẽ trọn đời ta có đôi.

 lòng