Bước Đầu Tiên của Hành Trình Tiêu Hóa: Khoang Miệng

 Trong quá trình tiêu hóa, khoang miệng đóng một vai trò quan trọng như là nơi bắt đầu cho toàn bộ hệ thống tiêu hóa. Để hiểu rõ hơn về chủ đề này, hãy khám phá quá trình tiêu hóa ở khoang miệng cũng như so sánh với quá trình tiêu hóa diễn ra ở dạ dày.

Tiêu Hóa ở Khoang Miệng: Khởi Đầu của Mọi Quá Trình

 Trong khoang miệng, thức ăn bắt đầu được tiếp xúc với nước bọt, chứa enzym amylase tiêu hóa tinh bột thành đường đơn giản. Dưới đây, chúng ta sẽ xem xét những loại thức ăn nào được tiêu hóa ngay tại khoang miệng.

 Tinh bột: Các sản phẩm chứa tinh bột như bánh mỳ, khoai tây đều bắt đầu quá trình tiêu hóa ở khoang miệng nhờ enzym amylase.

So Sánh Tiêu Hóa ở Khoang Miệng và Dạ Dày

 Để hiểu rõ hơn, chúng ta sẽ so sánh hai giai đoạn tiêu hóa này, từ đó phân biệt được sự khác biệt giữa chúng:

  •  Chất enzymatic: Trong khoang miệng, enzym chính đóng vai trò là amylase, trong khi ở dạ dày, enzym pepsin chịu trách nhiệm chính trong việc tiêu hóa protein.
  •  Môi trường: Khoang miệng có môi trường trung tính hoặc hơi kiềm, trong khi dạ dày có môi trường axit do sự có mặt của axit hydrocloric.
  •  Loại thức ăn được tiêu hóa: Như đã nêu trên, khoang miệng chủ yếu tiêu hóa tinh bột, trong khi dạ dày tiêu hóa protein.
  •  Cơ chế vật lý: Khoang miệng sử dụng răng để nghiền nát thức ăn thành chất lỏng, trong khi dạ dày sử dụng cơ bắp để khuấy động chất lỏng, giúp hoà quện chất tiết và thức ăn.
  •  Quá trình tiêu hóa bắt đầu ngay từ khoang miệng, nơi thức ăn được nghiền nát và tiếp xúc với enzym amylase, khởi đầu cho việc phân giải tinh bột. So với dạ dày, khoang miệng không có khả năng tiêu hóa protein nhưng đóng vai trò quan trọng trong việc chuẩn bị thức ăn để được tiếp tục tiêu hóa ở các phần sau của hệ tiêu hóa.

 Hi vọng qua bài viết này, bạn đã hiểu rõ hơn về vai trò của khoang miệng trong quá trình tiêu hóa, cũng như sự khác biệt giữa tiêu hóa diễn ra ở khoang miệng và dạ dày.

  

 25 violet soạn giảng