Lời bài hát con đường đến trường

 Một chiều đi trên con đường này

 Hoa điệp vàng trải dưới chân tôi

 Ngập ngừng trong tôi như thầm hỏi

 Đường về trường ôi sao lạ quá

 Một lần đi qua con đường này

 Bao kỷ niệm chợt sống trong tôi

 Về lại trong sân ngôi trường này

 Còn đâu đây nỗi nhớ vô bờ

 Nhớ nhớ những ngày nơi đây

 Cùng bạn bè sống dưới mái trường này

 Nhớ tiếng nói thầy cô

 Chắp cánh ta bay bay vào cuộc sống

 Nhớ nhớ mỗi mùa thi qua

 Là một lần ghi dấu trong cuộc đời

 Nhớ ghế đá hàng cây

 Làm bạn cùng tôi mỗi lần đến trường

 Một chiều đi trên con đường này

 Hoa điệp vàng trải dưới chân tôi

 Ngập ngừng trong tôi như thầm hỏi

 Đường về trường ôi sao lạ quá

 Một lần đi qua con đường này

 Bao kỷ niệm chợt sống trong tôi

 Về lại trong sân ngôi trường này

 Còn đâu đây nỗi nhớ vô bờ

 Nhớ nhớ những ngày nơi đây

 Cùng bạn bè sống dưới mái trường này

 Nhớ tiếng nói thầy cô

 Chắp cánh ta bay bay vào cuộc sống

 Nhớ nhớ mỗi mùa thi qua

 Là một lần ghi dấu trong cuộc đời

 Nhớ ghế đá hàng cây

 Làm bạn cùng tôi mỗi lần đến trường

 Một chiều đi trên con đường này

 Hoa điệp vàng trải dưới chân tôi

 Ngập ngừng trong tôi như thầm hỏi

 Đường về trường ôi sao lạ quá

 Một lần đi qua con đường này

 Bao kỷ niệm chợt sống trong tôi

 Về lại trong sân ngôi trường này

 Còn đâu đây nỗi nhớ vô bờ

 Nhớ nhớ những ngày nơi đây

 Cùng bạn bè sống dưới mái trường này

 Nhớ tiếng nói thầy cô

 Chắp cánh ta bay bay vào cuộc sống

 Nhớ nhớ mỗi mùa thi qua

 Là một lần ghi dấu trong cuộc đời

 Nhớ ghế đá hàng cây

 Làm bạn cùng tôi mỗi lần đến trường

 Nhớ mãi ngày chia tay

 Nụ cười còn xao xuyến lòng ai

 Nhớ mãi ngày chia tay

 Cùng bạn bè đến những miền xa

 Nhớ mãi ngày chia tay

 Nụ cười còn xao xuyến lòng ai

 Nhớ mãi ngày chia tay

 Cùng bạn bè đến những miền xa

  

 lời bài hát karaoke