Lời bài hát chia đôi con đường

 Anh và em thế giới không tình yêu

 Anh và em không có chung đường đi

 Anh và em nay mỗi người mỗi ngã

 Duyên chúng ta đành thôi xa nhau.

 Mưa từng đêm, em nhớ anh nhiều thêm

 Căn phòng xưa nay vắng anh buồn tênh

 Mây buồn trôi ánh trăng vàng hiu hắt

 Em giá băng ngồi đây khóc một mình.

[Điệp Khúc]

 Mình anh thôi mưa lệ rơi

 Thiên đường vắng xa em mù khơi

 Mình anh thôi nghe buồn trôi

 Nghe lạnh trái tim đang mồ côi.

 Tình đôi ta đang đẹp đôi

 Nay đành phải xa nhau người ơi

 Biết nói gì khi đường tình chia hai lối?

 Đành thôi nhé anh và em

 Không còn đón đưa trong chiều mưa

 Đành thôi nhé anh và em

 Không còn luyến lưu như ngày xưa.

 Đành chia đôi con đường đi

 Em là nắng, anh sẽ là mưa

 Bởi đôi ta không thể chung một con đường.

 Tag: Lời bài hát chia đôi con đường karaoke cao trung