Axetilen – Khám phá tính chất hóa học của khí đặc biệt này

 Axetilen, còn được gọi là etin, là một hợp chất hóa học đặc biệt với nhiều tính chất hóa học độc đáo. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu về axetilen, cấu trúc phân tử, tính chất vật lý và tính chất hóa học của nó.

 I. Giới thiệu về axetilen

 Axetilen (C2H2) là một hydrocacbon không màu, dễ cháy, có mùi hơi nồng nặc. Đây là thành viên đơn giản nhất của họ hợp chất alcyn với liên kết ba giữa hai nguyên tử cacbon. Axetilen được khám phá vào năm 1836 bởi nhà hóa học người Anh Edmund Davy.

 II. Cấu trúc phân tử của axetilen

 Cấu trúc phân tử của axetilen bao gồm hai nguyên tử cacbon liên kết với nhau bằng một liên kết ba, và mỗi nguyên tử cacbon liên kết với một nguyên tử hydro bằng liên kết đơn. Công thức phân tử của axetilen là C2H2, và cấu trúc hóa học của nó được biểu diễn như sau: H-C≡C-H.

 III. Tính chất vật lý của axetilen

  1.  Axetilen là một khí không màu, có mùi hơi nồng nặc.
  2.  Nhiệt độ sôi của axetilen là -84 °C, và nhiệt độ đông đặc là -80,8 °C.
  3.  Khối lượng riêng của axetilen là 1,097 kg/m³ ở 0 °C và áp suất 1 atm.
  4.  Axetilen dễ cháy và có thể gây nổ khi tiếp xúc với nguồn nhiệt hoặc chất oxi hóa mạnh.

 IV. Tính chất hóa học của axetilen

 Phản ứng cháy: Axetilen rất dễ cháy trong không khí hoặc oxi, tạo ra nhiệt lượng lớn và ngọn lửa nóng với màu xanh lam đặc trưng. Phản ứng cháy của axetilen tạo ra CO2 và H2O:

 2 C2H2 + 5 O2 → 4 CO2 + 2 H2O

 Phản ứng halogen hóa: Axetilen có thể phản ứng với các halogen như clor, brom và iot, tạo ra các sản phẩm đặc trưng là dihalogen hóa:

 C2H2 + Cl2 → C2H2Cl2 (1,2-dicloretan) C2H2 + Br2 → C2H2Br2 (1,2-dibromoetan) C2H2 + I2 → C2H2I2 (1,2-diiodoetan)

 Phản ứng với nước: Axetilen phản ứng với nước có xúc tác Hg2+ ở nhiệt độ cao, tạo ra etanol:

 C2H2 + H2O → CH3CH2OH (etanol)

 Phản ứng với axit không oxi: Axetilen có thể phản ứng với các axit không oxi như axit clorua HCl, tạo ra một loạt các sản phẩm hữu cơ halogen hóa:

 C2H2 + 2 HCl → CH2=CHCl (vinyl clorua)

 Phản ứng với hidro: Axetilen có thể phản ứng với hidro trong điều kiện xúc tác, tạo ra etilen và sau đó etan:

 C2H2 + H2 → C2H4 (etilen) C2H4 + H2 → C2H6 (etan)

 V. Ứng dụng của axetilen

 Hàn và cắt kim loại: Axetilen được sử dụng rộng rãi trong quá trình hàn và cắt kim loại, nhờ vào nhiệt lượng lớn và ngọn lửa nóng của nó khi cháy trong không khí hoặc oxi.

 Sản xuất hóa chất: Axetilen là nguyên liệu quan trọng trong việc sản xuất các hợp chất hữu cơ như etilen, etanol, vinyl clorua và các dẫn xuất halogen hóa khác.

 Sản xuất vật liệu tổng hợp: Axetilen cũng được sử dụng trong việc sản xuất các loại nhựa, cao su tổng hợp và các vật liệu composite.

 Axetilen là một hợp chất hóa học đặc biệt với nhiều tính chất hóa học độc đáo. Sự hiểu biết về cấu trúc phân tử, tính chất vật lý và hóa học của axetilen đã giúp con người khai thác nhiều ứng dụng quan trọng của nó trong công nghiệp, đặc biệt là trong lĩnh vực hàn và cắt kim loại, sản xuất hóa chất và vật liệu tổng hợp.