Sự Hấp Dẫn và Đa Dạng của Phản Ứng Hóa Học

 Phản ứng hóa học có mặt xung quanh chúng ta mỗi ngày, từ sự cháy của nến đến sự phân hủy của thức ăn. Cùng khám phá một số phản ứng hóa học thú vị và hiểu biết thêm về sự đa dạng và tính chất đặc trưng của chúng.

1. Phản Ứng Hóa Học của Fe và CuSO₄

 Khi Fe (sắt) phản ứng với CuSO₄ (đồng sulfate), một phản ứng thay thế xảy ra, tạo ra

 Fe + CuSO4 ​→ FeSO4 ​+ Cu

 Đây là một ví dụ về phản ứng thay thế một chất, nơi mà sắt thay thế đồng trong hợp chất đồng sulfate.

2. Phản Ứng Đặc Trưng của Etilen

 Etilen, hoặc eten (C₂H₄), là một hydrocacbon không no. Phản ứng đặc trưng của etilen là phản ứng cộng, trong đó etilen có thể tác dụng với các chất khác như halogen, nước, để tạo thành các sản phẩm mới.

3. Phản Ứng Tạo Ra Khói

 Một số phản ứng hóa học có thể tạo ra khói do sự giải phóng chất khí, hoặc do sự cháy không hoàn chỉnh, tạo ra các hạt cặn không đều. Ví dụ, sự cháy của cao su hoặc nhựa thường tạo ra khói đen.

4. Phản Ứng Chuyển Thành Anion

 Trong các phản ứng hóa học, sự chuyển hoá của nguyên tử hoặc phân tử thành anion thường diễn ra thông qua sự nhận electron. Anion là các ion có điện tích âm.

5. Trường Hợp Không Xảy Ra Phản Ứng Hóa Học

 Phản ứng hóa học không xảy ra khi các chất phản ứng không tương thích, hoặc khi các điều kiện như nhiệt độ, áp suất không đủ để vượt qua barie năng lượng và kích thích sự phản ứng.

6. Phản Ứng Hóa Học NaOH và HCl

 Khi NaOH (natri hydroxid) phản ứng với HCl (axit clohydric), tạo ra NaCl (natri clorua) và H₂O (nước):

 NaOH + HCl → NaCl + H2​O

 Đây là một phản ứng trung hòa acid-baz, nơi acid và baz phản ứng để tạo ra muối và nước.

7. Phản Ứng Hóa Học của Ure

 Ure (CO(NH₂)₂) là một hợp chất hữu cơ có trong nước tiểu. Nó có thể phản ứng với các chất khác để tạo ra nhiều loại sản phẩm khác nhau, như sự phân hủy để tạo ra amoniac và dioxit cacbon.

 Các phản ứng hóa học là những quá trình đa dạng và phức tạp, phản ánh sự biến đổi liên tục của vật chất trong tự nhiên. Sự hiểu biết về các phản ứng hóa học không chỉ là chìa khóa để mở lời giải cho nhiều bí mật của thế giới tự nhiên mà còn là nền tảng cho nhiều ứng dụng trong công nghiệp và đời sống.

  

 sau dãy viết phương nào đúng