Số cas hóa chất là gì

Số cas hóa chất là gì

 Số CAS (Chemical Abstracts Service Registry Number) là một số định danh duy nhất dùng để xác định các chất hóa học, hợp chất và các vật liệu khác trong các cơ sở dữ liệu khoa học và kỹ thuật. CAS là viết tắt của Chemical Abstracts Service, một tổ chức của Hiệp hội Hoá học Mỹ, chuyên cung cấp thông tin về các chất hóa học và vật liệu khác.

Danh mục mã cas hóa chất

 Danh mục mã CAS hóa chất (CAS Registry) là một cơ sở dữ liệu toàn cầu chứa thông tin về hơn 166 triệu chất hóa học, hợp chất, hệ thống phân tử và các vật liệu khác. Danh mục này liên tục được cập nhật và mở rộng, giúp các nhà khoa học và kỹ sư tra cứu và xác định các chất hóa học một cách nhanh chóng và chính xác.

Tra cứu mã cas hóa chất

 Để tra cứu mã CAS hóa chất, bạn có thể sử dụng một số nguồn trực tuyến miễn phí hoặc trả phí. Dưới đây là một số trang web cho phép tra cứu mã CAS:

  •  PubChem (https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/): Một dịch vụ miễn phí của Trung tâm Thông tin Sinh học Quốc gia Hoa Kỳ (NCBI), cung cấp thông tin về các chất hóa học và các tương tác sinh học.
  •  ChemSpider (http://www.chemspider.com/): Một cơ sở dữ liệu hóa học miễn phí do Hiệp hội Hoá học Hoàng gia Anh quản lý, cung cấp thông tin về hơn 67 triệu chất hóa học.
  •  SciFinder (https://scifinder.cas.org/): Một dịch vụ trả phí của CAS, cung cấp thông tin chi tiết về các chất hóa học, bao gồm cấu trúc hóa học, tính chất vật lý, hóa học, tài liệu tham khảo và nhiều hơn nữa.

 Lưu ý rằng một số nguồn trực tuyến có thể yêu cầu bạn đăng ký tài khoản miễn phí hoặc trả phí để sử dụng dịch vụ tra cứu mã CAS.

 Bảng mã số cas của hóa chất ban hành kèm theo Nghị định 113/2017/NĐ-CP