Rễ cây hấp thụ những chất nào

Rễ cây hấp thụ những chất nào ?

 Đáp án:

 Rễ cây chủ yếu hấp thụ nước và các ion khoáng chất từ đất. Đây là những chất cần thiết để cây có thể sống, phát triển và thực hiện quá trình quang hợp. Cụ thể:

 Nước: Nước là yếu tố quan trọng nhất mà rễ cây hấp thụ. Nước chứa hầu hết các chất dinh dưỡng cần thiết cho sự sống của cây.

 Ion Khoáng chất: Rễ cây cũng hấp thụ các ion khoáng chất từ đất, bao gồm như nitrat (NO3-), amoni (NH4+), phosphate (PO4^3-), kali (K+), canxi (Ca2+), magie (Mg2+), và sulfat (SO4^2-). Mỗi loại ion này đều có chức năng riêng biệt trong việc phát triển và duy trì sự sống của cây.

 Oxy: Rễ cây cần oxy để thực hiện quá trình hô hấp, tức là quá trình chuyển hóa năng lượng từ glucose. Oxy thường được hấp thụ từ không khí trong đất thông qua các lỗ nứt trên bề mặt rễ.

 Vui lòng lưu ý rằng tất cả các chất được hấp thụ qua rễ đều cần được vận chuyển đến các phần khác của cây thông qua hệ thống mạch vận chuyển bao gồm xylem và floem.